Disse fire skal være pionerer i personvernvennlig KI

Nå er de fire første prosjektene, som får delta i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens, klare. I sandkassen skal de utforske og utfordre et juridisk utfordrende terreng.

De fire prosjektene er:

  • Age Labs: bruk av maskinlæring til å utvikle prediktiv diagnostikk for aldersrelatert sykdom
  • KS: analysere elevers data fra ulike læringsverktøy, for å hjelpe lærer i å tilpasse undervisning og vurderingsarbeidet
  • NAV: bruk av maskinlæring for å predikere sykefraværslengde
  • Secure Practice: «profilere» ansatte med tanke på hvilken sikkerhetsrisiko de utgjør for virksomheten, og for å kunne tilpasse tiltak

- Vi er glade for muligheten til å være pioner i sandkassen. Det er viktig for oss å drive personverninnovasjon samtidig som vi driver teknologisk innovasjon, sier Erlend Andreas Gjære, daglig leder i Secure Practice.

- Jeg er positivt overraska over at vi ble valgt ut, for det har jo vært et trangt nåløye. Søkerlista er full av tunge aktører. Gode kandidater hele gjengen, sier Karl Trygve Kalleberg, daglig leder i Age Labs.

Mange sektorer

Age Labs og Secure Practice var sammen med KS og NAV de fire søkerne som til slutt kom seg gjennom nåløyet.

- Prosjektene som er plukket ut representerer både offentlig og privat sektor, modne og umodne prosjekter, og kommer fra godt etablerte virksomheter og små oppstartsbedrifter, sier prosjektleder Kari Laumann.

- Det viser at det er selskaper og virksomheter fra ganske ulike sektorer som er interessert i å være med i sandkassa, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Den regulatoriske sandkassen er et direkte resultat av Regjeringens strategi for kunstig intelligens, som kom for ett år siden. Regjeringen ønsker å legge til rette for innovasjon, økt bruk og deling av data i offentlig sektor, og den regulatoriske sandkassen hos Datatilsynet er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.

- Jeg ser frem til å følge prosjektene, som vil bidra til å løse viktige utfordringer i samfunnet og være til nytte for enkeltpersoner i ulike livsfaser, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Tråkker bevisst i ulendt terreng

De fire prosjektene fordeler seg på helse, velferd, skole og næringsliv. NAV vil bruke KI til å predikere hvor lenge nylig sykmeldte personer vil forbli sykmeldt, for å kunne konsentrere innsatsen der den trengs mest. KS vil lage et læringsverktøy som hjelper lærerne å gi elevene bedre vurderinger og individuelt tilpassede oppgaver. Age Labs vil bruke maskinlæring på epigenetiske data for å finne signal på sykdom tidligere. Og Secure Practice vil se hvor langt inn i vepsebolet profilering på arbeidsplassen det er mulig å komme uten å komme på feil side av lovverket.

- Det er kanskje noe av det mest spennende her, fordi vi går inn i et landskap vi normalt ikke ville bevege oss inn i, sier tilsynsdirektør Thon.

- Det er ikke sånn at det å bli tatt opp i sandkassa er et godkjenningsstempel eller en garanti for at de kommer i mål med et resultat som vi mener er akseptabelt fra et personvernsståsted. Men jeg syns det hadde vært veldig spennende om vi hadde klart å få til, at noe som i utgangspunktet er utfordrende, inngripende og betenkelig, likevel kan gjøres på en måte som ikke krenker personvernet.

I konkurranse med utenlandske KI-produkter fra land der personvernet ikke blir tatt hensyn til på samme måte, sier Thon at det kan bli et fortrinn å by på gode, norske løsninger som også tar vare på personvernet.

Les mer

Godt personvern eller kunstig intelligens som kjenner deg godt?