Datatilsynet har mottatt merknader i Grindr-saken

Datatilsynet varslet 21. januar 2021 et gebyr på 100 millioner kroner til datingappen Grindr for brudd på samtykkekravene i personvernforordningen (GDPR). Vi har nå mottatt merknader til varselet fra både Grindr og Forbrukerrådet.

Grindr er en lokasjonsbasert datingapp for homofile og bifile menn, transpersoner og skeive.

I januar 2020 klagde Forbrukerrådet Grindr inn til Datatilsynet. Bakgrunnen for klagen var at Grindr utleverer GPS-lokasjon, opplysninger fra brukerprofilene, samt det faktum at vedkommende er Grindr-bruker, til flere tredjeparter for markedsføringsformål. Tredjepartene kan potensielt dele disse dataene videre. 

I en pressemelding ber Forbrukerrådet oss nå om å vurdere kraftigere tiltak mot datingappen (forbrukerradet.no). De vil at selskapet også blir pålagt å spore opp og slette ulovlig innsamlede personopplysninger.

Datatilsynets foreløpige konklusjon i saken var at Grindr hadde utlevert personopplysninger om brukerne til en rekke tredjeparter uten rettslig grunnlag, og det ble varslet et overtredelsesgebyr.

Saken er prioritert hos Datatilsynet. Vi vil nå sette oss inn i og vurdere merknadene og argumentene, før vi endelig konkluderer i saken.