Sbanken pålegges retting

Sbankens systemer gir automatisk alle etternavn stor forbokstav, men nekter å rette opp når en enkeltperson gir beskjed om hvordan deres navn skrives. Datatilsynet pålegger nå Sbanken å rette en enkeltperson sine personopplysninger, slik personen har rett til etter personvernforordningen.  

Vi mottok en klage om at Sbanken ikke skriver klagerens navn riktig. Klageren har et utenlandsk etternavn som består av to navn, hvor det første navnet skrives med liten forbokstav.

Automatisk omgjøring av navn

Bankens systemer gjør automatisk om alle navn de henter inn fra Folkeregisteret slik at alle deler av navnet får stor forbokstav, med den konsekvens at klagerens navn ikke er riktig skrevet hos banken.

Klageren henvendte seg først til banken og krevde at den skrev navnet på riktig måte, men banken har nektet å etterkomme klagers krav om retting.

Rett til retting

Personvernforordningen slår fast at enkeltpersoner har rett til retting av personopplysningene sine dersom de er uriktige. Ettersom banken ved å skrive klagerens etternavn feil behandler uriktige personopplysninger, har Datatilsynet gitt pålegg om at Sbanken må rette klagerens navn i sine behandlingssystemer.

- Personvernforordningen gir den registrerte rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv rettet. Regelverket krever ikke en kvalifisert grad av «uriktighet» for å kunne kreve retting, så når det finnes en fasit for hvilke opplysninger som er riktige, har den registrerte rett til at opplysningene rettes i samsvar med dette, sier juridisk rådgiver Ole Martin Moe i Datatilsynet.

Sbanken har klagefrist til 31. juli.