Ny rapport om løsninger for digital smittesporing

Forskningsstiftelsen Simula, som utviklet Smittestopp for Folkehelseinstituttet (FHI), har nylig publisert en rapport som sammenligner alternative løsninger for digital smittesporing.

Rapporten kan lastes ned nederst i artikkelen (pdf). 

I rapporten vurderer Simula blant annet to alternativer for digital smittesporing; en løsning basert på GAEN (Google and Apple Exposure Notification) og en løsning basert på en versjon av Smittestopp uten lagring av lokasjonsdata. Aftenposten skriver 10. september at FHI  legger frem sin anbefaling om hva som skal skje med Smittestopp den 15. september (aftenposten.no, bak betalingsmur).

- Vi vil legge rapporten ved vår utredning, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI til Aftenposten.

Datatilsynet er klare på at det er opp til FHI å vurdere personvernkonsekvensen av den løsningen de nå velger å gå videre med.

- Vår rolle er som kontrollør, og vi vil vurdere den løsningen de legger fram. Vi kan ikke gå inn og vekte enkeltelementer i avgjørelsen vår. Vurderingen av om sentral lagring ved bruk av en løsning basert på GAEN er bedre eller dårligere enn en løsning med sentral lagring hos FHI, kan ikke vi ta stilling til nå, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Datalekkasje ved bruk av GAEN er uansett et moment som bør inngå i FHI’s vurdering.  

- Det er også viktig å vurdere om det skjer datalekkasje til Google og Apple, selv om de har forsikret at dette ikke skjer, men det er tross alt selskaper som tjener pengene sine på datafangst, sier Thon.

Datatilsynet har ilagt Folkehelseinstituttet (FHI) et midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger tilknyttet appen. FHI stanset bruken av Smittestopp den 15. juni. 

Last ned