Personvernombud – har du besvart undersøkelsen fra Opinion?

Onsdag den 25. november sendte Opinion AS ut en epost til alle personvernombud i Norge på vegne av Datatilsynet. Vi skulle gjerne hatt flere svar og oppfordrer deg som er personvernombud om å svare dersom du ikke allerede har gjort det.

Det ble sendt ut eposter til over tusen personvernombud, og Opinion melder at de har fått inn mange svar, omlag 400, men at en del fortsatt gjenstår. De har derfor mandag 7. desember sendt ut en påminnelse til de personvernombudene som ikke har svart på undersøkelsen enda.

Undersøkelsen handler blant annet om hvordan personvernombudene opplever sin arbeidshverdag, sine rammevilkår, kontakten med Datatilsynet og virksomhetenes etterlevelse av personvernlovgivningen.

Det ser selvsagt helt frivillig å svare – og undersøkelsen er anonym. Men, en forutsetning for å svare er at du som er personvernombud faktisk har mottatt invitasjonen til deltakelse. Dersom du ikke kan se at du har mottatt henvendelsen fra Opinion, og heller ikke påminnelsen, så kan det skyldes at vi har registrert feil epostadresse på deg.

Ta i så fall kontakt med personvernombudskoordinator Ove Skåra i Datatilsynet på epost , eller telefon 22 39 69 30 og oppgi epostadressen vi skal få sendt undersøkelsen til.

På den måten får vi også med den erfaringen du har som personvernombud. Det er viktig for oss, og vi tror at det vil bli til nytte også for deg i din rolle som personvernombud!