Påpeking av plikter overfor Vigilo

Datatilsynet vedtok tidligere i høst et overtredelsesgebyr til Bergen kommune fordi personopplysninger i kommunikasjonssystemet mellom skole og hjem ikke var godt nok sikret. Vi har nå påpekt overfor Vigilo at også de må ta ansvar for kommunikasjonssvikten mellom selskapet og kommunen.

Bergen kommune ble ilagt et overtredelsesgebyr på 3 millioner kroner for brudd på personopplysningssikkerheten på grunn av dårlige rutiner ved behandling av adresser hvor konfidensialitet er nødvendig (hemmelig adresse). Datatilsynet har påpekt overfor Vigilo at de som databehandler har plikt etter personvernforordningen til å bistå kommunen med å sikre overholdelse av databehandleravtalen mellom partene.

- Slik vi ser det har det vært en betydelig kommunikasjonssvikt mellom Bergen kommune og Vigilo. Vi er også kritiske til at den chat-funksjonaliteten som ble gjort tilgjengelig ikke var en del av avtalen mellom kommunen og Vigilo. Dette indikerer dårlig kommunikasjon mellom partene som Vigilo må bære hovedansvaret for, sier seksjonsleder Camilla Nervik.

Last ned