Lansering av strategi for kunstig intelligens

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lanserte tirsdag 14. januar en strategi for kunstig intelligens (KI). KI er en teknologi som vil få stor betydning for samfunnsutviklingen, og som innebærer mange gode muligheter, men også store utfordringer.

– Vi er svært fornøyde med at vi nå har fått en KI-strategi. Den vil bidra til å styre utviklingen og bruken av kunstig intelligens i en retning som ivaretar den enkeltes integritet og personvern, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill, blant annet når det gjelder viktigheten av å bygge inn personvern i løsningene, og vektleggingen av løsninger med kunstig intelligens som respekterer personvernet. Det gir ansvarlig og pålitelig KI. Vi ser også med entusiasme på regjeringens forslag om å etablere en regulatorisk sandkasse i Datatilsynet for utvikling av løsninger basert på kunstig intelligens, sier Thon.

På regjeringen.no finner dere en samleside med alt om strategien og arbeidet med den, samt lenke til opptak av lanseringen.

Gå rett til strategien for kunstig intelligens (regjeringen.no)

Kunstig intelligens og personvern

Nesten all bruk av kunstig intelligens (KI) forutsetter store mengder data for at det skal kunne tas intelligente avgjørelser. Potensialet for bedre tjenester, forskningsmessige gjennombrudd og økonomisk gevinst, setter KI høyt på agendaen i de fleste sektorer. Vi skrev i 2018 en rapport for å beskrive hvordan personvernet blir berørt av denne utviklingen.

Kunstig intelligens og personvern