Krav om redegjørelse til ME DATA og World Citizen Report

World Citizen Report er en tjeneste for selvrapportering av symptomer på covid-19. Formålet med tjenesten er å lage et globalt register som skal overleveres til nasjonale helsemyndigheter, samt å lage statistikk. Vi har sendt selskapet som står bak, ME DATA AS, et brev med krav om redegjørelse.

Datatilsynet ble kjent med tjenesten gjennom omtale i NRK Trøndelag 6. april 2020.

World Citizen Report behandler ifølge personvernerklæringen deres opplysninger om blant annet den registrertes smittestatus, testhistorikk og hvilke smitteverntiltak den registrerte har iverksatt, om den registrerte jobber hjemmefra, samt hvordan den registrerte forholder seg til helsemyndighetenes smittevernråd.

En særlig beskyttet kategori av personopplysninger

Tjenesten åpner for å registrere seg via innlogging gjennom Vipps, Facebook, Paypal og Google.

- Opplysninger om smittestatus er helseopplysninger og en såkalt særlig kategori av personopplysninger, som er særlig beskyttet i personvernforordningen (GDPR), sier juridisk rådgiver Ole Martin Moe.

I NRK-artikkelen fremgår det at blant annet Flyktninghjelpen har uttrykt interesse for å ta i bruk tjenesten på steder som flyktningleirer som er ekstra sårbare for utbrudd. Folkehelseinstituttet uttaler i artikkelen at det er usikkert om de vil inngå et samarbeid, og at de tror det i realiteten er vanskelig å få til en oversikt over alles koronastatus slik World Citizen Report har ambisjoner om.

Helseopplysninger i stort omfang

Basert på utformingen av tjenesten, hva slags opplysninger virksomheten behandler, og deres ambisjoner om å behandle helseopplysninger i stort omfang, ønsker Datatilsynet å se nærmere på hvordan ME DATA oppfyller kravene i personvernforordningen.

- Personvernforordningen pålegger virksomheter som behandler personopplysninger mange plikter for å sikre personvernet. Disse pliktene er ekstra viktige når gjelder behandling av helseopplysninger, som er gitt en særlig beskyttelse i personvernforordningen. Vi er derfor interesserte i å undersøke hvordan et selskap med ambisjoner om å behandle store mengder helseopplysninger har sørget for å etterleve kravene i loven, sier Ole Martin Moe.

ME DATA AS må svare på våre spørsmål innen 3. juli 2020.

Last ned