Datatilsynene i Norge og Storbritannia samarbeider om sporingssak

Tidligere denne måneden avslørte NRK hvordan det britiske selskapet Tamoco selger nordmenns lokasjonsdata. Datatilsynet har diskutert videre oppfølging med kollegaer i Europa, og nå har det britiske datatilsynet bekreftet at de vil se på saken.

- Vi er i kontakt med det britiske datatilsynet, som har informert oss at de vil gjøre undersøkelser. Takket være personvernforordningen (GDPR) har vi et svært godt samarbeid med de andre datatilsynsmyndighetene i EØS. Dette gjør det lettere å håndheve personvernreglene på tvers av landegrensene, sier seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet, Tobias Judin.

I tillegg til å være i direkte kontakt med flere europeiske datatilsynsmyndigheter, har Datatilsynet tatt opp saken i Det europeiske personvernrådet (EDPB), der alle datatilsynsmyndighetene i EØS er medlemmer. Der har saken har vakt interesse fordi den reiser viktige problemstillinger og siden det trolig finnes flere aktører som Tamoco i Europa.

Datatilsynet ser nærmere på lokasjonssporing.

Les nettsaken «Avslørt av mobilen» (NRK.no).