Kritisk til forslag om vaksiner og smittsomme sykdommer

Datatilsynet er kritisk til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om at alle vaksiner skal registreres uten at den enkelte kan motsette seg det.

Dette vil etter vår vurdering innebære en vesentlig økt personvernulempe og risiko for den enkelte. 

Kritisk til forslag om vaksiner og smittsomme sykdommer
Kritisk til forslag om vaksiner og smittsomme sykdommer

Personvernbloggen: Kloke råd fra ett personvernombud til oss 1 700 andre

Bilde av Ove Skåra

Personvernombudet er tillagt en sentral rolle i det nye personvernregelverket. Oppgavene er mange og fallhøyden for virksomheten er potensielt stor. Her er fem råd for å lykkes som personvernombud.

Aktuelt

Regler for bruk av viltkamera

Høsten er en tid der mange tar i bruk kamera for å fange opp dyreliv ute i naturen. Bruk av viltkamera er tillat så lenge det er truffet effektive tiltak som sørger for at det ikke blir tatt bilder av mennesker.

Les mer om hvilke regler som gjelder

Regler for bruk av viltkamera

Brexit og overføring av personopplysninger

Det er for tiden stor usikkerhet rundt spørsmålet om Brexit og hvordan det vil skje. Vi skisserer her de forskjellige aktuelle scenarioene og hva du kan gjøre for å forberede virksomheten din.

Les den oppdaterte saken

Brexit og overføring av personopplysninger

Konkurranse: Innebygd personvern i praksis 2019

Datatilsynet inviterer alle med en løsning, applikasjon eller et system som er utviklet med prinsippene for innebygd personvern til å melde seg på. Det er også en egen kategori for studenter. Påmeldingsfrist er 1. desember 2019.

Konkurranse: Innebygd personvern i praksis 2019

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen?

Og hvor mye må du som arbeidstaker tåle?

Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet har vi laget en veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen. Veilederen er oppdatert etter innføringen av nytt personvernregelverk.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen?

Retningslinjer for kameraovervåking fra Personvernrådet

Det europeiske personvernrådet (European Data Protection Board - EDPB) har nå vedtatt retningslinjer for kameraovervåkning. Retningslinjene skal sørge for større klarhet rundt kravene til kameraovervåkning og sikre lik praksis i hele EU og EØS. De gir praktiske og mer detaljerte retningslinjer for kameraovervåkning enn det som kommer frem av personvernforordningen.

I retningslinjene er det presiseringer om blant annet lagringstid, sletteplikt, ansiktsgjennkjenning og varsling/skilting. Der er også praktiske eksempler for hvor og når overvåking er tillatt.

Retningslinjer for kameraovervåking fra Personvernrådet