Konkurranse: Innebygd personvern i praksis 2021

Datatilsynet inviterer alle som har utviklet en løsning, applikasjon eller et system i tråd med kravene til innebygd personvern til å delta i konkurransen «Innebygd personvern i praksis 2021». Vi har også en egen kategori for studenter, der premien er et stipend på 20 000 kr.
Påmeldingsfrist er 1. desember.

Konkurranse: Innebygd personvern i praksis 2021
Konkurranse: Innebygd personvern i praksis 2021

Personvernbloggen

Derfor sa vi nei til Facebook

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 18. oktober 2021. Datatilsynet har besluttet å ikke opprette en egen side på Facebook fordi usikkerheten til hvordan Facebook bruker disse dataene er for stor. I et innlegg den 13. oktober uttrykker Facebook overraskelse over at de ikke fikk bidra inn i vår vurdering og komme med […]

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon

Ledige stillinger

Vi vokser stadig og har for tiden flere ledige stillinger, blant annet som seksjonssjef (for teknologi, sikkerhet og tilsyn) og juridiske rådgivere.

Hos oss vil du få gleden av å jobbe med informasjonssikkerhet og personvern på en arbeidsplass sentralt i Oslo hvor andre ansatte også har stor interesse og faglig kompetanse innenfor disse fagområdene. Søk da vel!

Ledige stillinger

Aktuelt

  • Går sammen for innstramming av cookie-regelverket

    Vi ber om endringer i forslaget til ny ekomlov og regelen om bruk av informasjonskapsler – såkalte cookies. Formålet er at internettbrukere i Norge skal få tilbake kontroll over sine personopplysninger.

  • Høring om PST og behandling av åpent tilgjengelig informasjon

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et høringsforslag om endringer i politiloven, politiregisterloven og politiregisterforskriften. Det foreslås blant annet å åpne for at PST kan lagre, systematisere og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon til etterretningsformål.

  • Gebyr til Ultra-Technology AS

    Datatilsynet har gitt Ultra-Technology AS et overtredelsesgebyr på 125 000 kroner for å ha kredittvurdert en person uten rettslig grunnlag.

Datatilsynet velger å ikke bruke Facebook

Hva slags risiko for personvernet kan det ha når en virksomhet kommuniserer gjennom Facebook? Og hvilket ansvar for behandlingen av personopplysninger har de? Vi har gjort en grundig vurdering av personvernkonsekvensene ved å skulle opprette en egen side på Facebook, og presenterer vurderingene og konklusjonen i en egen rapport.

Datatilsynet velger å ikke bruke Facebook

Overføring av personopplysninger ut av EØS

All overføring av personopplysninger ut av EØS krever et særskilt grunnlag for å være lovlig. Vi har laget en ny og oppdatert veiledning der går vi gjennom hva som skal til for at personopplysninger kan overføres til land utenfor EØS.

Overføring av personopplysninger ut av EØS

Personvern og nettvett for barn og unge

Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Og vet de hvilke rettigheter de har?

Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet har i flere år drevet nettressursen dubestemmer.no sammen. Der kan særlig elever og lærere, men også andre, lære om personvern og digital dømmekraft gjennom fakta, filmer, historier fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver. Nå er en mer brukervennlig versjon av ressursen relansert, med masse nytt innhold.

Personvern og nettvett for barn og unge