Personvernpodden - Datatilsynets egen podkast

Hvor er det teknomaktene tar oss?

- Vi kan ikke ha en fruktbar samtale om teknologi og hva den gjør med oss uten å diskutere de som faktisk styrer den, mener forfatter Dag Hareide. Han gjester den tredje episoden av Datatilsynets podkast for å snakke om teknologiens makthavere, og hva den nye teknologien gjør med oss. Samtalen er ledet av Bjørn Erik Thon.

Personvernpodden - Datatilsynets egen podkast
Personvernpodden - Datatilsynets egen podkast

Webseminar: Har teknologigigantene fritt leide i Norge?

Forbrukernes rettigheter utfordres, og markedsmakt samles på få hender – hva gjør norske myndigheter?

Sammen med Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og Konkurransetilsynet inviterer vi til et digitalt seminar den 28. oktober 2020, kl. 0900-1100. Det vil holdes innlegg av næringsminister Iselin Nybø, Schibsted og Google, i tillegg til direktørene i de ulike tilsynsmyndighetene. Tilsutt blir det en paneldiskusjon som åpner for spørsmål fra publikum. 

Webseminar: Har teknologigigantene fritt leide i Norge?

Aktuelt

  • Påpeking av plikter overfor Vigilo

    Datatilsynet vedtok tidligere i høst et overtredelsesgebyr til Bergen kommune fordi personopplysninger i kommunikasjonssystemet mellom skole og hjem ikke var godt nok sikret. Vi har nå påpekt overfor Vigilo at også de må ta ansvar for kommunikasjonssvikten mellom selskapet og kommunen.

  • EU-dommer forbyr masseinnsamling av teledata

    EU-domstolen har avsagt to dommer som konkluderer med at generell og udifferensiert innsamling av teledata i bulk er i strid med kommunikasjonsvernsdirektivet. Dommene har betydning for den planlagte massinnsamlingen av kommunikasjonsdata i ny lov om etteretningstjenesten, som ikke kan innføres slik det er vedtatt av Stortinget.

  • Sikkerhetsmåneden 2020

    I oktober 2020 arrangeres nasjonal sikkerhetsmåned for 10 gang i Norge. Målet med Nasjonal sikkerhetsmåned er å bidra til en sikrere digital hverdag for virksomheter og befolkningen. Datatilsynet deltar i flere arrangementer relatert til informasjonssikkerhet.

Konkurranse: Innebygd personvern i praksis 2020

Datatilsynet inviterer alle med en løsning, applikasjon eller et system som er utviklet med prinsippene for innebygd personvern til å melde seg på. Det er også en egen kategori for studenter. Påmeldingsfrist er 1. desember 2020.

Konkurranse: Innebygd personvern i praksis 2020

Ledige stillinger og status

Vi leter for tiden etter tre juridiske rådgivere til to års engasjement, samt en kommunikasjonsrådgiver til ett års engasjement. Søknadsfristen for alle stillingene er nå gått ut. Dersom du har søkt på stilling hos oss og lurer på fremdriften, kan du følge med på vår statusside.

Ledige stillinger og status

Personvernbloggen

Personvern i digital undervisning er absolutt mulig

Da pandemien først traff, og skoler og samfunnet måtte digitaliseres nærmest over natta, ble kvalitet på undervisning og deltagelse forståelig nok de to viktigste målene i digitaliseringsdugnaden. Nye tjenester for digital undervisning ble tatt i bruk, og lærere samlet seg i Facebookgrupper. Der kunne de stille spørsmål og dele tips om alt fra praktisk undervisning […]

Veronica Jarnskjold Buer

Veronica Jarnskjold Buer