Personvernpodden - Datatilsynets egen podcast

Hva vil et digitalt grenseforsvar bety for personvernet?

I april la regjeringen fram et forslag til ny etterretningslov. Loven skal beskytte oss mot et økende antall cybertrusler fra utlandet og et stadig endret trusselbilde. Men hvilke konsekvenser har det for personvernet at vi gir den kanskje aller hemmeligste tjenesten i Norge store mengder data om vår kommunikasjon og om våre liv? 

Personvernpodden - Datatilsynets egen podcast
Personvernpodden - Datatilsynets egen podcast

Kåring av vinnere torsdag 4. juni

Vi måtte dessverre avlyse det planlagte arrangementet i mars, men torsdag 4 juni kommer vinnerne av fjorårets konkurranse om innebygd personvern til å offentliggjøres her på våre nettsider. Det vil også bli gitt en kort presentasjon av vinnerne. Følg med, følg med!

Kåring av vinnere torsdag 4. juni

Aktuelt

  • Krav om redegjørelse til ME DATA og World Citizen Report

    World Citizen Report er en tjeneste for selvrapportering av symptomer på covid-19. Formålet med tjenesten er å lage et globalt register som skal overleveres til nasjonale helsemyndigheter, samt å lage statistikk. Vi har sendt selskapet som står bak, ME DATA AS, et brev med krav om redegjørelse.

  • Pålegg om retting overfor Sbanken

    Sbankens systemer omgjør automatisk alle etternavn til stor forbokstav, men nekter å rette opp når en enkeltperson gir beskjed om hvordan deres navn skrives. Datatilsynet pålegger Sbanken å rette klagers uriktige personopplysninger, slik personen har rett til etter personvernforordningen.  

  • Høringssvar om endringer i forskriften om kraftberedskap

    Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) har lagt fram et forslag om endringer i reglene om personkontroll ved ansettelser. Dette innebærer blant annet at personell som skal ha tilgang til klassifiserte anlegg og systemer må legge frem politiattest og skal kredittsjekkes.

Korona og personvern

Datatilsynet mottar mange henvendelser om korona og personvern. Vi har derfor laget en egen side hvor vi har samlet all informasjon om relevant regelverk og råd som kan være til hjelp. Siden oppdateres fortløpende.

Korona og personvern

Åpningstider

Datatilsynet har for tiden noe begrenset åpningstid på sentralbordet, og ansatte har i hovedsak hjemmekontor på grunn av koronasituasjonen. 

Våre åpningstider er for tiden:

Sentralbordet
mandag-fredag fra kl. 10.00 til 14.00

Veiledningstelefonen 
mandag fra kl. 11.30 til 14.00
tirsdag fra kl. 09.00 til 11.30
onsdag fra kl. 9.00 til 11.30
torsdag fra kl. 9.00 til 11.30

Vi har også en beredskapstelefon beregnet på henvendelser fra personvernombud eller andre representanter for virksomheter som opplever et akutt behov for å komme i kontakt med oss. 

Datatilsynets årsmelding/årsrapport for 2019

I årsmeldingen vår kan du lese om hva som preget 2019 på personvernfeltet, og hvilke utfordringer Datatilsynet ser fremover. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med. Årsmeldingen er et utdrag av årsrapporten som er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Datatilsynets årsmelding/årsrapport for 2019