Ny episode: Med personvern i skolesekken

Personvern bør være digitaliserings-ABC. Men hvem styrer egentlig den digitale utviklingen i norsk skole – er det politikerne, staten, kommunen eller kanskje de store teknologiselskapene? Intet mindre enn vår viktigste ressurs – våre barn – står på spill i en episode som diskuterer skole og personvernpolitikk.
 
Gjester i episoden er "IT-pappa" Christer Aas, teknologidirektør i Bouvet, Simen Sommerfelt, statssekretær i kunnskapsdepartementet Sindre Lysø (AP), og Datatilsynets direktør og sjef for seksjon for offentlige tjenester, Line Coll og Camilla Nervik.
 
Programleder er Kari Laumann.
Ny episode: Med personvern i skolesekken
Ny episode: Med personvern i skolesekken

Opptak: Meld fra hvor du går med kunstig intelligens

Fjellvettregel nr. 1 er like relevant for KI-utvikling som for toppturer. For personvernforordningen krever at du spesifiserer formålet og informerer de det gjelder, før du behandler personopplysningene. Så hva gjør du når kunstig intelligens oppdager noe virkelig overraskende?

Datatilsynet og Ruter inviterte til diskusjon, i tillegg til lansering av sluttrapporten fra sandkasseprosjektet, tirsdag 9. mai.

Opptak: Meld fra hvor du går med kunstig intelligens

Datatilsynets årsrapport for 2022

I årsrapporten kan du lese om hva vi jobbet med i Datatilsynet i 2022, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Du finner en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med, samt sentrale tall og trender. Du kan laste ned rapporten i pdf dersom du vil lese den fullstendige versjonen som er sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Datatilsynets årsrapport for 2022

Aktuelt

  • Ny sjanse: webinar om kunstig intelligens og bestillerkompetanse i det offentlige

    Kunden har alltid rett, heter det. Men hva om kunden ikke har rett kunnskap? Forrige arrangement viste stor interesse for temaet. Derfor inviterer vi til til nytt webinar om hvordan vi kan sikre bestillerkompetanse i det offentlige når det kommer til kjøp av kunstig intelligente verktøy.

  • Seminar: Overvåking og algoritmisk styring i det digitale arbeidslivet

    Det har skjedd en storstilt digitalisering av det norske arbeidslivet. Mange arbeidstakere jobber ved en skjerm eller med en mobil i hånda. Men disse vanlige og uvurderlige digitale verktøyene registrerer store mengder opplysninger om arbeidstakerne. Det reiser nye spørsmål og aktualiserer «klassiske» personvernutfordringer.

  • Forbud mot behandling av personopplysninger for SSB

    Datatilsynet har fattet et vedtak om forbud mot Statistisk sentralbyrå (SSB) sin planlagte innsamling av data fra den norske befolkningens dagligvarekjøp (bongdata).

Utestengt fra brukerkonto og vil klage til oss?

Mange sender klager til Datatilsynet fordi brukerkontoen deres, for eksempel på sosiale medier, har blitt blokkert. Vi har imidlertid hverken myndighet eller kapasitet til å avgjøre om en slik utestengelse er berettiget eller lovlig. 

Vi har skisseret noen typiske problemstillinger for personvernet, og gir noen råd med på veien. Vi anbefaler dere å lese saken før dere sender en klage til oss.

Utestengt fra brukerkonto og vil klage til oss?

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger i Datatilsynet. Hvis du har søkt på stillinger hos oss og lurer på status, kan du sjekke det på statussiden vår.

Ledige stillinger

Personvernbloggen

GDPR: Fem år med spennende utfordringer – og litt magi

Personvern er et praktisk fag. Alle norske virksomheter må, i en eller annen utstrekning, forholde seg til personvernregelverket – personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven. Det å tilegne seg både grunnleggende kunnskap om selve regelverket og praktisk personvern gir derfor en svært relevant kompetanse. I dag, 25. mai 2023, feirer hele Europa at GDPR, eller personvernforordningen, er […]

Line Coll

Line Coll

Sandkassa ser på ansiktsgjenkjenning og politirobotar

Politipatruljer på nett i form av digitale roBOTar, som skal avdekke mulege overgrep mot barn. Og ein ny type ansiktsgjenkjenning, som skal vere meir personvernvenleg enn eksisterande biometri-metodar. Det er overskriftene til to nye prosjekt plukka ut for Datatilsynets KI-sandkasse.

– Å få utforska prosjektet i sandkassa er i praksis truleg eit vere eller ikkje vere for prosjektet, seier Inger Marie Sunde, professor ved Politihøgskolen.

Sandkassa ser på ansiktsgjenkjenning og politirobotar

Hvordan holde algoritmer i øra?

Kan en algoritme, som skal forutse hjertesvikt, opptre diskriminerende? Og hva kan vi gjøre for å sikre at kunstig intelligens behandler oss rettferdig? Det var sentrale spørsmål i sandkasseprosjektet med Ahus og LDO. Og det var tema for seminaret "Hvordan holde algoritmer i øra?"