Dynamiske IP-adresser

En IP-adresse (Internet Protocol address) er en unik identifikator eller adresse som blir tildelt en enhet, for eksempel en PC eller en mobil, for at de skal kunne skilles fra hverandre på nett. EU-domstolen har avgjort at dynamiske IP-adresser i gitte tilfeller skal regnes som personopplysninger.

For virksomheter eller private som drifter en nettside vil det være mulig å identifisere en person utfra en dynamisk IP-adresse. Dette gjelder i tilfeller der nettstedseieren får mulighet til å identifisere brukeren bak IP-adressen ved hjelp av tilleggsinformasjon fra internettleverandøren, eller i tilfeller der nettstedeieren har mulighet ("legal means") til å få slik informasjon utlevert. 

I slike tilfeller, sier EU-domstolen, vil en dynamisk IP-adresse være en personopplysning.

Dommen kommer i en sak Patrick Breyer har bragt inn for tysk rett fordi han ønsket å hindre nettstedene til tyske føderale myndigheter fra å lagre IP-adressen hans. Disse institusjonene registrerer brukernes IP-adresser sammen med informasjon om når brukeren var inne. Formålet med dette er å motvirke angrep på nettstedet.

Last ned