Arendalsuka: Når algoritmer saksbehandler

Hvordan hindrer vi diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor?

Algoritmene kan gi undervisning tilpasset hvert enkelt barn. De kan predikere og forhindre hjertesvikt, og de kan hjelpe med å få sykemeldte fortere tilbake i jobb. Kunstig intelligens er på full fart inn i offentlig sektor. Hvordan sørger vi for at teknologien bidrar til en mer rettferdig og mindre diskriminerende offentlig sektor – heller enn det motsatte? Hvem skal holde algoritmene i øra, og hvordan skal det gjøres?

Under Arendalsuka 2022 inviterte Datatilsynet sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet til en konstruktiv samtale om hvordan vi kan rigge samfunnet for en mest mulig rettferdig offentlig sektor som evner å bevare folkets tillit. Dette er et opptak fra arrangementet.

Panelet besto av likestillings- og diskrimineringsombud, Bjørn Erik Thon, leder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse, Kari Laumann, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune, Robert Steen, og politisk rådgiver i Amnesty, Ingrid Westgaard Stolpestad. Data scientist i NAV, Robindra Prabhu, holdt et innledende innlegg, og arrangementet ble ledet av Arild Opheim.

Hør episoden på Acast.com. Du kan også høre den på apper slik som for eksempel Acast-appen, Spotify, iTunes, Google podcast og i Castbox.

Last ned