#4 Ingenting å skjule: sikkerhet og samfunnsmoral

- Det er vanlig å bruke sikkerhet som argument for å rettferdiggjøre anti terror-arbeid og forsvar mot cybertrusler. Men vi ser også at enkelte europeiske myndigheter tar både teknikken og historiefortellingen i bruk for å innskjerpe samfunnsmoralen og myndighetenes lojalitetskrav.

Det sier politisk rådgiver i Amnesty Norge, Gerald Folkvord, som gjester den fjerde episoden i Datatilsynets podkastserie.

Amnesty er en rapportør av status og brudd av menneskerettigheter, og har økt sin interesse og tilstedeværelse i det digitale rom i takt med den teknologiske utviklingen. Med et spesielt fokus på Europa, ser vi sammen på noen trender og tendenser som gjelder statlig overvåking og press på personvernet. Vi hører eksempler fra land som Danmark, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Polen og Ungarn.

Moral, ikke straffelov

- Sikkerhets- og anti-terrorperspektivet sprer seg og kan være lett å forsvare overfor befolkningen. På den annen side finnes det eksempler i Europa på at overvåkingstiltak som er ment for ytre fiender, etter hvert blir misbrukt og benyttet til nye og helt andre formål, sier Gerald.

I Norge vil vi vedkjenne oss samme utgangspunkt: enhver demokratisk samfunnsutvikling må innrømme at et mindretalls rettigheter er like viktig som flertallets makt. I denne sammenheng ser vi noen skumle tendenser på kontinentet, ifølge Amnesty-rådgiveren.

- Vi ser noen steder at det oppstår sterke historiefortellinger fra landets myndigheter som dreier seg om flertallets interesser. Historiefortellingen kobles igjen til det å bygge systemer for å følge med på hva folk gjør - en overvåkingsstat som ikke skal passe på hvorvidt straffelovene brytes, men hvorvidt moralen opprettholdes, fortsetter Gerald.

Overvåking og menneskerettigheter

Digital teknologi har de siste tiårene gjort seg relevant og påvirket alle områder som har med våre menneskerettigheter å gjøre: ytringsfrihet, personvern, bevegelsesfrihet, valgdeltakelse, og tilgang til sosiale tjenester som helse, omsorg og utdanning, for å nevne noen. Teknologien gir mennesker over hele verden mange muligheter til å utøve sine rettigheter, men også en hel del utfordringer. Hvor går utviklingen for fort og for skjult?

- Den digitale verden er langt mindre synlig enn den analoge verden. Det gjør det vanskelig for vanlige folk å forstå hva som egentlig skjer: hvordan prosesser foregår, hvem som ser hva, hvem som gjør hva, og så videre. Vi ser kanskje bare konsekvensene, og ofte ikke de engang. Derfor er det viktig at vi passer på hvordan digitale virkemidler påvirker menneskerettighetene, sier Gerald i podkasten.

Og hva skjer når teknologi, og overvåkingsteknologi, eksporteres til stater uten den samme demokratiske motstandskraften og rettslige skranker som i Norge og Europa? Vi tar oss tid til en kort prat om dette dilemmaet på tampen av episoden.

Ulike perspektiver

I serien har vi invitert flere forskjellige gjester. Felles for dem alle er at de kommer med sitt unike perspektiv på og engasjement for personvern og overvåking. Vær obs: i serien snakkes det kanskje tidvis med utestemme. Nå skal en ikke overdrive omfanget og konsekvensene av overvåking, men det er heller ingen grunn til å underdrive disse tendensene.

Hør episoden på Acast.com. Du kan også høre den på apper slik som for eksempel Acast-appen, Spotify, iTunes, Google podcast og i Castbox.

Last ned