Episode 6: Hvorfor er det så vanskelig å ivareta personvernet i norsk skole?

Hvem har ansvaret for at personopplysninger om landets elever behandles på en god måte? Og har de den nødvendige kompetansen? Har skolene vært mer opptatt av å digitalisere raskt, fremfor å digitalisere riktig?  

Skole og personvern er en kilde til mange viktige spørsmål som trenger svar. Skolens oppgave er å gi hvert enkelt barn optimale læringsforhold på ferden. Og derfor, helt i tråd med alle andre sektorer i samfunnet, har den norske skolen tatt i bruk digitale løsninger for en lang rekke praktiske og pedagogiske formål. Men rask digitalisering fører med seg mange utfordringer, ikke minst for elevenes personvern.

Programleder har rekruttert ekspertise fra egne rekker for å grave litt i dette kompliserte feltet. Seksjonssjef Camilla Nervik og juridisk seniorrådgiver Charlotte Bayegan blir blant annet utfordret på spørsmål knyttet til utfordringer ved digitaliseringen, aktører og ansvar, kompetanse, tillit til informasjonsdeling i forvaltningen og forholdet til de store teknologiselskapene.

Hør episoden på Acast.com. Du kan også høre den på apper slik som for eksempel Acast-appen, Spotify, iTunes, Google podcast og i Castbox.

Last ned