#1 Ingenting å skjule: hva er verdien av personvern?

- Hvis vi hele tiden tenker at vi ikke har noe å skjule, står vi i fare for å ende opp med et samfunn der vi ikke har noe sted å skjule oss, og det er bekymringsfullt, sier Lee Bygrave. Han gjester den første episoden i en ny podkastserie fra Datatilsynet.

De fleste av oss har nok ikke kjent på de helt store konsekvensene av overvåking på kroppen. Hva står egentlig på spill? Har personvern bare en verdi for dem som har gjort noe galt? Er personvern bare en verdi vi setter pris på først når vi har mistet den?

Bygrave kvadr.jpgLee Bygrave er professor ved Det juridiske fakultet  og leder for Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Samtalen sentrerer rundt uttrykket: «jeg har ingenting å skjule, derfor  ingenting å frykte», et utrykk som typisk brukes i  forbindelse med innføring eller avsløring av overvåkingsprogrammer, ifølge professoren.  Samtidig kan en lett få inntrykk av at det er en  gjengs oppfatning som dukker opp i mange  skikkelser og kontekster.

Mye er legitimt og rettmessig ved dagens overvåking, men det finnes samtidig et potensial for maktmisbruk. I episoden utforsker vi litt mer hva som faktisk ligger i uttrykket som mange av oss tyr til og hva som egentlig er verdien av personvern. Vi trekker på innsikter og erfaringer fra historien, litteraturen og akademia, og forsøker å sette fingeren på tendenser i dagens overvåkingssamfunn. Samtidig retter vi blikket fremover i tid. Hva er egentlig dystopien for dagens ungdom?

Flere perspektiver på overvåking

I serien har vi invitert flere forskjellige gjester. Felles for dem alle er at de kommer med sitt unike perspektiv på og engasjement for personvern og overvåking. I serien snakkes det kanskje tidvis med utestemme. Nå skal en ikke overdrive omfanget og konsekvensene av overvåking, men det er heller ingen grunn til å underdrive disse tendensene.

Hør episoden på Acast.com. Du kan også høre den på apper slik som for eksempel Acast-appen, Spotify, iTunes, Google podcast og i Castbox.

Last ned