Vedtak om forbud mot «Shinigami Eyes» i Norge

Datatilsynet har fattet vedtak om forbud mot behandlingen av personopplysninger i nettleserverktøyet «Shinigami Eyes». Bakgrunnen for vedtaket er brudd på kravet til rettslig grunnlag og manglende informasjon til brukerne.

Ettersom «Shinigami Eyes» ikke har rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger, nedlegger Datatilsynet et forbud mot nettleserverktøyet i Norge.

 - Denne saken er prinsipiell. Subjektive vurderinger og merking av identifiserte enkeltpersoner utgjør en trussel mot fri meningsutveksling på internett. Den som blir merket får ikke selv informasjon om det, og får ikke mulighet til å ta til motmæle, sier konstituert direktør Janne Stang Dahl.

Datatilsynet mottok flere klager på nettleserutvidelsen «Shinigami Eyes», som er tilgjengelig til Chrome og Firefox. Nettleserutvidelsens formål er å identifisere og markere personer på internett og sosiale medier slik at det blir tydelig for brukere av nettleserutvidelsen om vedkommende som er markert er å betrakte som pro- eller anti-transpersoner.

Negativ innvirkning på den offentlige samtalen

Datatilsynet har vurdert om bruken av verktøyet kunne baseres på en interesseavveining som det rettslige grunnlaget. Vi har konkludert med at «Shinigami Eyes» ikke har rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger.

Datatilsynet har tidligere varslet at vi ville fatte et vedtak mot nettleserutvidelsen, og vi har opprettholdt våre tidligere vurderinger i dette vedtaket.

- Personvernet skal ivareta et rom hvor det er mulig å ytre seg. Vurderingen av ytringens kvalitet skal ikke være avhengig av hvilke ukjente merkelapper som følger personen over hele internett, sier Dahl.

Mozilla og Google orienteres om endelig vedtak

Til tross for gjentatte henvendelser fikk ikke Datatilsynet kontakt med utvikleren bak utvidelsen under behandlingen av klagesaken.

Datatilsynet kommer til å kommunisere vår beslutning til Google og Mozilla, som er de som tilgjengeliggjør utvidelsen på sine plattformer.

Utviklerne bak nettleserutvidelsen har tre ukers klagefrist fra de mottar vedtaket.

Last ned