Overtredelsesgebyr til Vestfold oljeservice AS

Datatilsynet har vedtatt et gebyr på 150 000 kr til Vestfold oljeservice AS for å ha foretatt en kredittvurdering av en person uten rettslig grunnlag. Bedriften får også et pålegg om å endre interne rutiner.

Bakgrunnen for vedtaket er en klage fra en person som ble kredittvurdert uten noen form for profesjonelt samarbeid eller kundeforhold til bedriften.

Privatøkonomi er særlig beskyttelsesverdig

En kredittvurdering innebærer at en virksomhet bestiller kredittopplysninger om en person fra et kredittopplysningsbyrå. Kredittopplysninger er en type personopplysninger som viser detaljer om enkeltpersoners privatøkonomi og er særlig beskyttelsesverdige. Privatpersoner har en forventning om at ikke innhentes av virksomheter med mindre det er saklig begrunnet i deres forhold til dem. Den som bestiller en kredittvurdering av en person må kunne vise til et gyldig rettslig grunnlag.

Datatilsynet ilegger et overtredelsesgebyr på kr 150 000 for manglende behandlingsgrunnlag etter personvernforordningens artikkel 6. Bedriften pålegges også å utbedre internkontroll og skriftlige rutiner for kredittvurderinger i henhold til forordningens artikkel 24.

Bedriften har tre ukers klagefrist fra de mottar vedtaket vårt.