Gebyr til Elektro & Automasjon Systemer AS

Datatilsynet har gitt Elektro & Automasjon Systemer AS et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner for å ha kredittvurdert en person uten rettslig grunnlag.

Elektro & Automasjon Systemer AS (EAS) kredittvurderte en deleier i et annet selskap uten at det forelå noe samarbeid, kundeforhold eller annen tilknytning til EAS som kunne begrunne kredittsjekken.

Les mer om kredittvurdering og personvern.

Mangler rettslig grunnlag

En kredittvurdering er et resultat av sammenstilling av personopplysninger fra mange ulike kilder, og angir sannsynligheten for at en person vil kunne betale for seg. En kredittvurdering vil også vise detaljer om enkeltpersoners privatøkonomi slik som eventuelle betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og gjeldsgrad.

Personvernforordningen krever at all behandling av personopplysninger har et behandlingsgrunnlag.

EAS har framhevet at kredittsjekken skjedde ved et uhell, og de er enig i at det ikke forelå noen relasjon til klager som kunne begrunne kredittsjekken i dette tilfellet.

Vær bevisst på virksomhetens ansvar

Kredittvurderinger oppleves som inngripende for de som blir vurdert. Dette er personopplysninger som er særlig beskyttelsesverdige for den enkelte.

Det er viktig at virksomheter som bruker kredittsjekk som et arbeidsverktøy gjør seg godt kjent med hvordan verktøyet fungerer, og har gode rutiner for når og hvordan det skal brukes, slik at man ikke kredittsjekker privatpersoner i strid med regelverket.

Datatilsynet varslet først et gebyr på 250 000 kroner, men har satt det endelige gebyret til 200 000 kroner. EAS blir også pålagt å utarbeide rutiner for gjennomføring av kredittsjekker for å forhindre at det skjer ulovlige kredittsjekker igjen.

EAS har tre ukers klagefrist fra de mottar vedtaket.

Last ned