Vedtak om overtredelsesgebyr til Coop Finnmark

Datatilsynet har fattet vedtak om overtredelsesgebyr på 400 000 kroner til Coop Finnmark SA. Saken gjelder ulovlig deling av et kameraopptak fra en butikk.

Butikksjefen i den aktuelle butikken filmet av overvåkingsopptak med en mobiltelefon, og delte filmen videre. Filmen ble raskt spredd.

Beløpet er uendret etter at vi først sendte varsel i saken.

Manglet rettslig grunnlag

Enhver behandling av personopplysninger krever et rettslig grunnlag for å være lovlig. Etter å ha undersøkt saken nærmere er Datatilsynets vurdering at Coop Finnmark ikke hadde rettslig grunnlag for butikksjefens deling av opptakene fra overvåkingen.

- Kravet om lovlighet er et grunnleggende prinsipp i personvernforordningen, og et brudd på dette prinsippet er alvorlig, forklarer juridisk rådgiver Embla Helle Nerland i Datatilsynet.

Saken ble meldt inn som et brudd på personopplysningssikkerheten (avviksmelding) fra Coop Finnmark SA 10. april 2019, og Datatilsynet varslet overtredelsesgebyret i mars 2020. Coop Finnmark har levert merknader til varselet som nå er ferdigbehandlet hos Datatilsynet.

Reagerer med gebyr

Datatilsynet mener saken er så alvorlig at det er nødvendig å reagere med overtredelsesgebyr. Det er lagt vekt på at kameraopptakene viste barn, og at utleveringen har potensielt stor risiko for deres personvern.

Gebyret er utmålt etter en konkret helhetsvurdering av blant annet hvor alvorlig overtredelsen er og virksomhetens økonomi.

- Saken er et skoleeksempel på hvor lett det er å miste kontrollen over personopplysninger som deles, og at de spres raskt, sier Nerland.

Last ned