Miljø- og Kvalitetsledelse AS får gebyr

Datatilsynet har vedatt et overtredelsesgebyr på 35 000 kroner til Miljø- og Kvalitetsledelse AS for ulovlig oversendelse av personopplysninger fra kameraopptak.

Miljø- og Kvalitetsledelse driver et vaskeanlegg for biler. I forbindelse med hærverk på en betalingsterminal ble opptak og opplysninger fra vaskeanleggets kameraovervåking uoppfordret sendt til arbeidsgiveren til den personen som selskapet mente hadde utført hærverket.

Manglet rettslig grunnlag

Datatilsynet har konkludert med at utleveringen manglet rettslig grunnlag, og var i strid med personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1 bokstav a. Opptakene var allerede utlevert til politiet, og oversendelsen til den registrertes arbeidsgiver var unødvendig for formålet om forebygging og oppklaring av hærverk.

Vi har lagt vekt på at utlevering av personopplysninger om påståtte eller mistenkte straffbare handlinger til den registrertes arbeidsgiver ofte vil oppleves som en personlig belastning, noe som potensielt kunne fått konsekvenser for den registrertes arbeidsforhold.

Gebyr gitt etter gammel lov

Bruddet skjedde før personvernforordningen trådte i kraft i juli 20. juli 2018, og gebyret er derfor gitt etter praksis for nivå etter gammel lov.

Virksomheten har tre ukers klagefrist fra de mottok vedtaket.