Gebyr til Innovasjon Norge

Datatilsynet har sendt vedtak om overtredelsesgebyr på 1 million kroner til Innovasjon Norge. Saken gjelder kredittvurdering uten behandlingsgrunnlag.

- Innovasjon Norge har ikke kunnet vise til et kundeforhold, eller en tilknytning til klageren og vedkommendes foretak, som kunne begrunne disse kredittvurderingene, sier seniorrådgiver Ida Småge Breidablikk.

Beløpet er uendret etter at vi først sendte varsel i saken.

Må ha gyldig behandlingsgrunnlag

En kredittvurdering er et resultat av sammenstilling av personopplysninger fra mange ulike kilder, og viser et tall som angir sannsynligheten for at en person eller enkeltpersonforetak vil betale en fordring. En kredittvurdering vil også vise detaljer om foretakets økonomi, slik som eventuelle betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og gjeldsgrad.

Kredittopplysninger om et enkeltpersonforetak er også personopplysninger, ettersom eieren direkte identifiseres med foretaket og dette er direkte knyttet til eierens privatøkonomi. Det innebærer at man må ha et behandlingsgrunnlag for å kredittvurdere enkeltpersonforetak.

Les mer om kredittvurdering og personvern

Oppleves krenkende

- Kredittopplysninger om enkeltpersonforetak sier også noe om eierens privatøkonomi. Det er private opplysninger som ikke kan hentes inn av andre med mindre det er saklig begrunnet, sier seniorrådgiver Ida Småge Breidablikk.

- Vi skjønner at klageren reagerer når vedkommende har blitt kredittvurdert flere ganger, og at dette oppleves som krenkende. Vi ser alvorlig på slike saker, og reagerer vanligvis med overtredelsesgebyr på denne typen lovbrudd, avslutter Breidablikk.

Innovasjon Norge har tre ukers klagefrist fra de mottar vedtaket vårt.

Last ned