Gebyr og pålegg om å etablere rutiner etter urettmessig kredittvurdering

Datatilsynet har vedtatt å gi T. Stene Transport AS et overtredelsesgebyr på 40 000 kroner etter urettmessig kredittvurdering av et enkeltpersonforetak. De får også pålegg om å etablere rutiner for når de kan innhente kredittvurderinger.

En kredittvurdering er et resultat av en sammenstilling av personopplysninger fra mange ulike kilder, og viser et tall som angir sannsynligheten for at en person eller enkeltpersonforetak vil betale en fordring.

En kredittvurdering vil også vise detaljer om foretakets økonomi, slik som eventuelle betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og gjeldsgrad.

Må ha rettslig grunnlag

Kredittopplysninger om et enkeltpersonforetak er også personopplysninger, ettersom eieren direkte identifiseres med foretaket og det er direkte knyttet til eierens privatøkonomi.

Det innebærer at man må ha et behandlingsgrunnlag for å kredittvurdere enkeltpersonforetak.

Må etablere rutiner for kredittvurderinger

Vi mener generelt at rutiner vil virke bevisstgjørende og bidrar til etterlevelse av regelverket. I denne saken hadde ikke selskapet benyttet seg av verktøyet for kredittvurderinger tidligere. De måtte altså etablere rutiner selv om de ikke gjennomførte kredittvurderinger regelmessig.

Virksomheten har tre ukers klagefrist fra de mottar vedtaket vårt.