Får gebyr for videresending av e-post

Datatilsynet har ilagt en virksomhet et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner for ulovlig automatisk videresending av en ansatts e-postkasse.

Bakgrunn for saken er en klage fra en arbeidstaker som opplevde at arbeidsgiveren hadde aktivert automatisk videresending av vedkommende sin e-postkasse i virksomheten.

Mangler rettslig grunnlag

Den automatiske videresendingen ble aktivert i forbindelse med arbeidstakerens sykefravær, og varte i over en måned. Etter å ha undersøkt saken nærmere har Datatilsynet konkludert med at videresendingen har skjedd i strid med reglene i forskriften om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk materiale, samt personvernforordningens krav til rettslig grunnlag, informasjon til den registrerte og plikten til å vurdere arbeidstakerens protest.

På bakgrunn av dette har Datatilsynet fattet vedtak om at virksomheten må utbedre de skriftlige rutinene for innsyn i e-postkasse, samt et pålegg om å betale et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner for den ulovlige videresendingen.

Virksomhetens navn er unntatt offentlighet for å skjerme klagers identitet. Virksomheten har påklaget vedtaket.

Les mer