Vedtak om overtredelsesgebyr til Statens vegvesen

Datatilsynet har gitt Statens vegvesen et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner for å ha behandlet personopplysninger til formål som er uforenlige med det opprinnelige formålet, og for ikke å ha slettet kameraopptak etter 7 dager.

Bakgrunnen for gebyret er at det i omfattende grad har blitt innhentet og brukt personopplysninger fra fastmonterte veikamera for å overvåke kontraktsparter, ansatte, underleverandører og ansatte hos underleverandørene.

Bruk av slike bilder til dokumentasjon av kontraktsbrudd flere måneder etter at forholdet har skjedd, er ikke forenlig med det sikkerhetsformålet som Veitrakksentralens overvåking er begrunnet med, da den overvåkingen er ment å muliggjøre umiddelbare sikkerhetstiltak. Det er derfor ikke anledning til å benytte opptakene til andre formål slik som kontraktsoppfølging.

I vurderingen av om denne bruken av opptakene er forenlig/uforenlig med det opprinnelige formålet, har Datatilsynet lagt stor vekt på at den nye bruken er til betydelig ulempe for kontraktøren med ansatte, og at det ligger betydelig utenfor hva kontraktøren kan forvente at personopplysningene skal brukes til.

Last ned