Høyre får irettesettelse for behandling av personopplysninger i valgkamp

I 2013 behandlet partiet Høyre personopplysninger for å målrette politisk budskap til enkeltpersoner ved bruk av en applikasjon, «Dugnad». Behandlingen av personopplysningene er i strid med personvernforordningen. Datatilsynet gir derfor en irettesettelse.

Under valgkampen 2013 gjennomførte Høyre det de kalte «100 timers-kampanjen», og fikk i den anledning utviklet applikasjonen «Dugnad». Brukere av appen var Høyre-medlemmer med Facebook-profil, og appen hentet ut opplysninger fra Høyre-medlemmets venneliste på Facebook. Formålet var å få Høyre-medlemmer til å sende valgkampbudskap til sine Facebook-venner som statistisk sett skulle ha større tilbøyelighet til å stemme Høyre. Dette skjedde uten at personene på vennelisten ble spurt eller informert.

Konstanterer at loven er brutt

- Vi har vurdert saken nøye, og konkluderer med å utstede en irettesettelse, sier direktør Bjørn Erik Thon. - Dette er en reaksjonsform som ble innført med det nye personvernregelverket, og betyr at vi har konstatert at loven er brutt. Vi har lagt vekt på at behandlingen av personopplysninger ble gjennomført uten å foreta en konkret interesseavveining av hvordan personopplysningsvernet til de registrerte ble ivaretatt. Plikten til å informere er heller ikke fulgt.

Datatilsynet lanserte 20. juni 2019 rapporten "På parti med teknologien", der vi undersøkte norske partiers bruk av teknologi for å målrette politiske budskap. Et av funnene var at politiske partier gjennomgående er forsiktig i sin bruk av mikromålretting. Tross dette anbefaler Datatilsynet at det utarbeides en adferdsnorm for bruk av data til målretting av politiske budskap i valgkamp.

- Vi oppfordrer partiene til å trekke noen linjer i sanden og si: Hit, men ikke lenger, sier Thon.

Last ned hele brevet