Kan få fjernet Googles automatiske forslag til søk

Dersom Ola Nordmann skriver inn sitt navn i Google, og ikke liker at han får opp forslagene «Ola Nordmann Alzheimer» eller «Ola Nordmann kriminell», kan han be Google om å fjerne disse forslagene til søk.

Datatilsynet har nemlig kommet til at enkeltpersoner må kunne få fjernet belastende søkeforslag i Google. Dette gjelder autoforslag som kommer opp sammen med ditt eget navn. 

Avgjørelsen kommer etter at vi har behandlet to klager på Googles saksbehandling. Felles for dem er at autofullfør-funksjonen i Google setter sammen personopplysninger på en måte som oppleves som problematisk for personene det gjelder.

Google har fått varsel om Datatilsynets vedtak, men har ikke kommet med innsigelser.

Hemmelig algoritme

Google offentliggjør ikke algoritmen autoforslagene er basert på, men opplyser at den blant annet er basert på hva som er populære søk.

- ­­Vi har lagt vekt på om personopplysningene er belastende, misvisende eller uriktige i autoforslag-sakene, på samme måte som i de andre Google-sakene vi har behandlet. Slike autofullføringer kan man be Google fjerne, sier rådgiver Rannveig Bakke Tvedten i Datatilsynet.

Retten til å bli glemt

Det er den såkalte Google-dommen fra EU-domstolen som falt i 2014 som gjør at autoforslag kan klages inn dersom du som privatperson mener forslagene gir opplysninger om deg som er uriktige eller belastende. Det har siden våren 2014 vært kjent at det er mulig å få fjernet treff fra navnesøk fra søkemotorenes trefflister. Domstolens avgjørelse gjelder også for søkemotorers autoforslag.

Litt under halvparten fjernes

Dommen styrket retten til å bli glemt i Europa, til glede for alle borgere som er opptatte av personvern. Siden den gang har Google fått nesten 270 000 forespørsler, og innvilget 41 prosent av dem.

Se Googles statistikk over søknader om sletting her

Datatilsynet har før disse to klagene på autoforslag, behandet 13 klager der privatpersoner søker om å få sperret at søk på navnet deres gir visse treff i Googles indeks. Datatilsynet behandler klager i de tilfellene norske borgere ikke får medhold fra Google i første omgang.