Retningslinjer om helsedata og lokasjonsdata

Personvernrådet (EDPB) har vedtatt nye retningslinjer om behandling av helsedata til forskningsformål og bruk av lokasjonsdata og kontaktsporingsverktøy i forbindelse med COVID-19-pandemien.

Behandling av personopplysninger i kontekst av COVID-19-pandemien og andre spørsmål relatert til personvern og korona er høyt prioritert av Personvernrådet for tiden. Tirsdag 21. april ble to nye retningslinjer vedtatt av rådet. Disse er tilgjengelig på engelsk og kan lastes ned fra EDPBs nettsider: