Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Vurdering av personvernkonsekvenser etter nytt regelverk

Hva er en vurdering av personvernkonsekvenser?

Det er en systematisk prosess, som identifiserer og evaluerer potensielle personvernkonsekvenser fra alle interessenters synsvinkel i et prosjekt, initiativ, foreslått system eller prosess.

Den skal benyttes på nye produkter, tjenester, systemer. Det er særlig aktuelt å gjøre en slik vurdering når det tas i bruk ny teknologi.

Vurderingen inkluderer å finne ut hvordan man kan unngå trusler mot personvernet eller hvilke tiltak som må innføres for å avverge trusler mot personvernet.

Bestemmelsene knyttet til vurdering av personvernkonsekvenser står i artikkel 35 i den nye forordningen for personvern.