Konsesjon og melding

Når det nye personvernregelverket trer i kraft, faller både melde- og konsesjonsplikten bort. Datatilsynet har derfor avgjort at selv om det nye regelverket ikke gjelder enda, er alle virksomheter fritatt fra disse pliktene allerede nå, og vi vil ikke lenger behandle konsesjonssøknader.

Les spesielt om frafallet av konsesjonsplikt innen forskning og helseregistre

 

 

Nye personvernregler i 2018

I mai 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018