Cookies og informasjonskapsler

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside.

Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet eller huske handlekurv i nettbutikker. Den som står bak informasjonskapselen, altså den behandlingsansvarlige, kan tilpasse tjenestene sine ut fra informasjonen som lagres.

Hva sier lovverket?

I dag er det ekomloven og ePrivacy-direktivet på den ene siden, og personopplysningsloven på den andre siden, som regulerer bruk av cookies.

Ekomloven § 2-7b regulerer samtykke til og informasjon om informasjonskapsler. NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) er fagmyndighet for denne bestemmelsen. NKOM og ekomlovens forarbeider sier foreløpig at samtykke til å sette cookies kan gis gjennom nettleserinnstillingene. For øvrig gir ekomloven § 2-7b enkelte unntak fra samtykkekravet og informasjonsplikten.

Personopplysningsloven, som Datatilsynet er tilsynsmyndighet for, regulerer behandling av personopplysninger. Personopplysninger kan blant annet samles inn gjennom cookies. I så fall må den behandlingsansvarlige blant annet ha et behandlingsgrunnlag og gi informasjon om behandling av personopplysningene. Dette er krav som kommer i tillegg til samtykke og informasjon etter ekomloven. 

Ny tolkning i lys av personvernforordningen

I mars 2019 kom det en uttalelse fra Personvernrådet (EDPB) der det blant legges til grunn at samtykke til cookies må være et gyldig samtykke etter personvernforordningen også. EU-domstolen kom i oktober 2019 til samme resultat i den såkalte Planet 49-dommen. Det vil si at kravene til samtykke for å plassere cookies på nettsider i EU er høyere enn tidligere, og her er det ikke mulig å gi samtykke gjennom nettleserinnstillingene.

Les mer om hva et gyldig samtykke er etter ekomloven er på NKOM sine nettsider (Kravene til et gyldig samtykke kan bli påvirket når ny ePrivacy regulation trer i kraft.)

Les Datatilsynets cookie-erklæring

Relatert innhold