Jørgen Skorstad

avdelingsdirektør, jus

Kontor:
22 39 69 24
E-post:
jsk@datatilsynet.no