Kari Laumann

Seksjonsleder for utredning, analyse og politikk, programleder regulatorisk sandkasse

Mobil:
E-post: