Årsrapport for 2022

Utvalgte hovedtall

Her har vi samlet noen hovedtall fra virksomheten vår. Nærmere omtale og kommentarer til tallene, finner dere under relevante kapitler i rapporten.

Fra årsregnskapet

 

2019

2020

2021

2022

Antall ansatte

45

581

722

683

Antall årsverk (SSB)

-

60

64

64

Antall årsverk (DFØ-modellen)

42,4

51,6

60,6

60,8

Samlet tildeling

57 672 000

66 703 000

67 845 000

70 986 000

Utnyttelsesgrad

-

96,67

98,62

96,37

Andel lønnsutgifter

68,6

71,7

77,7

75,7

Andel driftsutgifter

31,4

28,3

22,3

24,3

Lønn per årsverk

989 798

968 439

798 9004

833 900

1 Inkl. 8 midlertidige stillinger og 7 studenter i deltidsstillinger. 
2 Inkl. 6 midlertidige stillinger og 10 studenter i deltidsstillinger.
3 Inkl. 6 midlertidige stillinger og 7 studenter i deltidsstillinger.
4 Nedgang skyldes rekruttering av ansatte i lavere lønnstrinn.

kjønnsfordeling.jpg

Fra saksbehandlingen

 

2019

2020

2021

2022

Antall saker

3 118

3 271

3 474

3 519

Antall vedtak

285

252

306

301

Antall klager på vedtak

23

38

43

38

Antall omgjøringer av vedtak

-

-

6

5

Antall oversendelser til Personvernnemnda

16

22

26

22

Antall meldte avvik

1 893

2 008

2 255

2 250

Antall egeninitierte tilsyn1

-

-

-

28

Antall høringssvar

33

50

61

46

Antall sanksjoner

10

13

26

17

Antall innsynsbegjæringer

3 437

3 671

5 715

6 916

1 Vi startet ny tilsynsmetodikk og nye definisjoner av tilsynsbegreper i 2021, så tallene fra tidligere år er ikke sammenlignbare.

eInnsyn-liten.jpg 

Fra kommunikasjon og veiledning

 

2019

2020

2021

2022

Antall henvendelser til veiledningstjenesten

7 186

5 3641

5 911

5 313

Antall medieoppslag

4 233

4 391

5 173

4 281

Antall unike sidevisninger på datatilsynet.no

-

2 849 2932

6 307 509

6 823 888

  1 I 2020 kuttet vi veiledning på epost, så dette gjelder bare telefonhenvendelser.
  2 Vi fikk ny statistikkløsning 1. juli, så dette gjelder bare for de siste 6 mnd. av 2020.