Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Hvordan lage en databehandleravtale

En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger.

Denne veilederen er en praktisk innføring i når man må inngå en databehandleravtale og kravene til innholdet i en slik avtale.

Skriv ut veileder
Databehandleravtale