Meta vil benytte brukernes bilder og innlegg til å utvikle KI

Meta har uttrykt et ønske om å bruke innlegg og bilder postet på Facebook og Instagram til å utvikle og forbedre Metas KI-tjeneste. Her finner du litt informasjon om hva dette innebærer, hva du eventuelt kan gjøre og siste status.

Oppdatering 14. juni: Meta utsetter utrullingen av sin generative KI-modell i EØS

 

Det bekrefter selskapet overfor datatilsynet i Irland, hvor selskapet har sitt europeiske hovedkontor. Det betyr at Meta ikke vil bruke innlegg og bilder postet på Facebook og Instagram til å utvikle og trene KI-modellen sin fra 26. juni, slik de opprinnelig hadde planlagt. Per nå vet vi ikke hvor lang utsettelsen blir. Datatilsynet er likevel positive til utsettelsen, siden dette gir oss og de andre tilsynsmyndighetene i Europa mer tid til å gjennomgå KI-modellen og forhåpentligvis få svar på de mange spørsmålene vi har.

 

- Vi følger denne saken tett i samarbeid med de andre europeiske datatilsynene, og vi er glade for at dialogen med Meta nå har ført til at de utsetter utrullingen, sier direktør i Datatilsynet, Line Coll. 

Hvis du har postet innlegg og bilder offentlig, så er disse tilgjengelig for alle. Slike innlegg og bilder vil Meta nå bruke til å trene KI.

Det er, basert på det vi nå vet, usikkert i hvilken grad innlegg og bilder som bare er synlige for vennene dine også vil bli brukt til å utvikle Metas KI. Personopplysninger fra kontoer til brukere under 18 år, vil visstnok ikke blir brukt. Datatilsynet understreker imidlertid at dette er vanskelig tilgjengelig informasjon fra Meta, og at innsamlingen kan endre seg underveis i det initiativet Meta nå har startet.

Meta mener at de ikke trenger å be brukerne om samtykke for dette. Selskapet mener i stedet at deres interesse i å benytte innholdet veier tyngre enn brukernes interesser og rettigheter. Les mer om interesseavveiing

Vi mottar mange spørsmål om lovligheten av dette. Svaret er at det er tvilsomt. Etter vårt syn hadde det mest naturlige vært å spørre brukerne om samtykke før innleggene og bildene deres brukes på denne måten.

Samtidig foreligger det ingen praksis om denne problemstillingen. Det er derfor vanskelig å sette to streker under svaret.

Hva er egentlig Metas KI-tjeneste?

Metas KI-tjeneste er en slags chatbot. I likhet med ChatGPT og Google Bard er den et eksempel på såkalt generativ kunstig intelligens.

Generativ kunstig intelligens kan lage for eksempel tekst og bilder basert på brukernes spørringer. Tjenestene er ikke i stand til å tenke selv, og de vet ikke hva som er riktig eller galt. I stedet prøver tjenestene, ved hjelp av sannsynlighetsberegninger, å generere et svar som likner på innhold de har sett tidligere.

For å utvikle denne typen tjenester, kreves det store datamengder til å trene opp KI-modellene. Ofte samler tjenestene inn data fra åpne nettsider, alt fra forskningsdatabaser til nettforum. Dette kalles gjerne dataskraping.

Metas KI-tjeneste er kontroversiell fordi den i tillegg til åpne data fra internett skal benytte brukernes innlegg og bilder i opplæringen. Mange reagerer på at innholdet deres brukes på denne måten, siden innlegg og bilder på sosiale medier ofte er av privat karakter.

Hva kan du gjøre?

Dersom du ikke ønsker at innleggene og bildene dine skal brukes til å utvikle Metas KI, kan du protestere.

NB! Husk at du må logge inn på Facebook og Instagram i samme nettleser som du åpner lenkene i – hvis ikke kan du få feilmelding. Om du ikke kommer deg inn i skjemaene, må du kontakte Meta. Vi kan dessverre ikke hjelpe dere med det.

Dersom du har både Facebook- og Instagram-konto, eller flere kontoer, må du i utgangspunktet protestere for hver av dem. 

Protestskjemaet krever at du oppgir en begrunnelse for hvorfor du protesterer i feltet «Fortell oss hvordan denne behandlingen påvirker deg.». Det kan for eksempel være fordi du er bekymret, fordi du synes det er ubehagelig eller fordi at du ønsker å ha kontroll over innholdet ditt. Du trenger ikke å skrive langt eller med formelt språk.

Datatilsynet har testet skjemaet, og da ble protesten tatt til følge i løpet av sekunder. Dette tyder på at Meta har en lav terskel for å akseptere protester.

Merk at protesten gjelder innhold som du har lagt ut selv. Den gjelder ikke dersom noen andre legger ut et innlegg eller bilder med deg i.

Veien videre

Datatilsynet har allerede mottatt klager på den kommende praksisen, blant annet en felles klage fra Forbrukerrådet og interesseorganisasjonen noyb.

I klagen skriver Forbrukerrådet og noyb at Meta bryter flere bestemmelser i personvernforordningen, blant annet fordi selskapet mangler rettslig grunnlag til å behandle brukernes personopplysninger til å trene opp KI-modeller, og fordi de har gjort det vanskelig å takke nei til slik behandling.

– Vi tar klagen på alvor og prioriterer den høyt. Vi vil samarbeide tett med våre europeiske kollegaer i den videre håndteringen av saken, sier Line Coll, direktør i Datatilsynet.

I denne typen saker vil alle datatilsynsmyndighetene i EØS samarbeide om å vurdere saken. Datatilsynet i Norge vil bidra aktivt i dette arbeidet. Dersom datatilsynsmyndighetene kommer frem til at praksisen er ulovlig, kan vi fatte vedtak om for eksempel forbud og sletting.