Om testing av Nødvarsel

Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Varslingsprøven gjøres over hele landet. Da sender politiet ut test av Nødvarsel på mobil og Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon". Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal i ca. ti sekunder, samtidig som tyfonene uler.
Les mer om Nødvarsel og testen (nodvarsel.no)

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), i samarbeid med politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene, som har levert Nødvarsel – myndighetenes nye system for befolkningsvarsling på mobil. Dersom dere har spørsmål om dette, kan dere kontakte DSB.
Les eventuelt mer på DSB sine nettsider. 

Om Nødvarsel-løsningen

Datatilsynet har hatt møte med DSB og politiet hvor vi ble orientert om den nye Nødvarsel-løsningen. Vi er generelt positive til at det er kommet på plass en nasjonal varslingsløsning som bruker Cell Broadcast-teknologien. Dette er en løsning for enveis-kommunikasjon ut til mobiltelefonene. Med denne teknologien trengs det ikke å behandles personopplysninger for å formidle varslinger, og Cell Broadcast er derfor en mer personvernvennlig teknologi enn for eksempel lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS.

Nødvarsel skal brukes ved akutte og alvorlige hendelser med fare for liv og helse, hvor befolkningen må varsles raskt. Nødvarselet sendes ut til enheter som befinner seg innenfor et gitt geografisk område som myndighetene bestemmer, men de får ikke vite hvem som mottar varselet.