Hjelp Datatilsynet å hjelpe deg!

Hvordan kan Datatilsynet stimulere til innovasjon av ansvarlig kunstig intelligens? Som del av en ekstern evaluering av Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens etterlyses nå DIN mening om hvordan tiltaket har fungert, og hvordan sandkassa eventuelt bør justeres.

Det er Agenda Kaupang som har oppdraget med evalueringen. Konsulentselskapet er en svært erfaren aktør innen evaluering, utredning og analyse av offentlig sektor.

Gå direkte til spørreundersøkelsen.

Ett av målene med evalueringen er å få en vurdering av arbeidet som er gjort med og i sandkassa, siden prosjektet startet opp i 2020. Men vel så viktig er det å få innspill til hvordan vi kan forbedre sandkassa som et innovasjons- og kunnskapsfremmende tiltak. Både ris og ros er nyttig, og ikke minst konstruktive forslag.

Hvordan når vi best ut?

Agenda Kaupang har i vinter gjennomført dybdeintervjuer med relevante kilder, og de har gått gjennom dokumenter fra arbeidet. I tillegg gjennomfører de en spørreundersøkelse, i håp om å få en pekepinn på i hvilken grad vi når ut - både med informasjon om sandkassa som tilbud, men også med kunnskapen vi genererer og vil dele.

Sånn sett er det like relevant å få svar fra dere som eventuelt ikke har hørt om sandkassa.

Klikk her for å gå direkte til undersøkelsen.