Seminar om funn fra tilsyn i kommuner og fylkeskommuner

Datatilsynet har gjennomført et stort antall kontroller med personopplysningssikkerheten i norske kommuner og fylkeskommuner. Vi inviterte derfor til seminar i Oslo 9. november om funn og erfaringer. Seminaret var både digitalt og fysisk.

Opptak fra seminaret finner du nederst på denne siden.

Tid: Torsdag 9. november kl. 10.00–11.30
Sted: DEG8 – Dronning Eufemiasgate 8, Oslo

Bakgrunn

Norske kommuner oppbevarer store mengder personopplysninger om innbyggerne sine, og de har et stort ansvar for å ivareta dataene på en forsvarlig måte. Datatilsynet har derfor gjennomførte en rekke tilsyn i kommuner og fylkeskommuner i år for å undersøke om personopplysningssikkerheten følges godt opp.

Vi har skrevet en samlerapport for alle de 98 brevkontrollene som ble gjennomført (93 kommuner og 5 fylkeskommuner). Rapporten inneholder beskrivelse av personvernregelverkets krav, oppsummering av besvarelsene vi har mottatt og relevant veiledning om temaene som ble undersøkt.  

På seminaret møter du representanter fra Datatilsynet som har jobbet med tilsynet, samt aktører som vi inviterer til å kommentere rapporten og komme med råd for videre veiledning. Målet er å bidra til best mulig personvern i landets kommuner.

Program

 1. Velkommen ved direktør Line Coll (Datatilsynet)
 2. Presentasjon av tilsynsrapporten, erfaringer og funn ved Kristine Stenbro, Eirik Gulbrandsen og Camilla Nervik
 3. Kommentarer og råd
  • Aasta Hetland (Normen)
  • Harald Torbjørnsen (KINS)
  • Lene Karin Wiberg (KS)
  • John Bottner (NSM)
  • Camilla Nervik (Datatilsynet)
  • Ordstyrer er Janne Stang Dahl (Datatilsynet)
 4. Spørsmål fra salen

Opptak fra seminaret