Overvåking av ansattes bruk av elektronisk utstyr

Digitale arbeidsverktøy kan registrere store mengder opplysninger om arbeidstakerne. Overvåking av arbeidstakeres elektroniske utstyr er derfor i utgangspunktet ulovlig. Vi har laget veiledning om når forbudet gjelder og hvilke unntak som finnes.

For arbeidstakere kan det være utfordrende å vite hvilke opplysninger som blir samlet inn, hva som lagres og hvordan opplysningene blir brukt. Arbeidsgivere kan også bruke muligheten som ligger i disse verktøyene til å følge med på de ansatte.

I Norge har vi en egen forskrift som gjelder for arbeidsgivers innsyn i ansattes e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale. Forskriften har et forbud mot overvåking av ansattes bruk av elektronisk utstyr.

- Vi håper veiledningen vil hjelpe arbeidsgivere med å vurdere hva som kan være lovlig å innføre på arbeidsplassen, og ikke minst gi arbeidstakerne veiledning i rettighetene deres, sier seksjonssjef Ylva Marrable.

Ønsker innspill

- Det er verdifullt for arbeidet vårt å få innspill fra aktører som leser veiledningen - både om innhold og hvilke øvrige problemstillinger eller praktiske situasjoner det er behov for veiledning om. Vi oppfordrer derfor både arbeidsgivere og arbeidstakere som har innspill de tenker det kunne vært sentralt for oss å ta med i denne veiledningen, til å dele det med oss, sier Marrable.

Innspillene kan sendes innen 31. november 2023 til . Innspillene vil ikke besvares, men alt blir lest og vi vil ta det med oss i det videre veiledningsarbeidet på området.

Les veiledningen vår om overvåking av ansattes bruk av elektronisk utstyr