Nytt fra Europa

Sandkassa har jevnlige møter med andre sandkasser eller sandkasselignende tiltak både i inn- og utland. Prosjekter og rapporter fra andre europeiske sandkasser kan være svært relevante også for norske virksomheter. Her er derfor en oversikt over andre relevante sandkasser i Europa.

Britisk sandkasse

Den britiske personvernmyndigheten, ICO, var først ut med å teste ut sandkassemetoden på personvernfeltet. Siden oppstarten i 2020 har de gjennomført 19 sandkasseprosjekter. For tiden har de fire pågående prosjekter. Mens den norske personvernsandkassa så langt har hatt stramt fokus på prosjekter som involverer kunstig intelligens, har ICO åpnet for et langt videre spekter av prosjekter. 

Besøk den britiske sandkassens nettsider (ekstern lenke)

Se oversikt over sluttrapporter fra ICOs sandkasse (ekstern lenke)

Bac à sable

Franske CNIL startet sin personvernsandkasse parallelt med den norske. I sommer åpnet de for søknader til sin tredje runde med sandkasseprosjekter. "Bac à sable" er fransk for sandkasse. Det meste sandkasserelaterte på CNILs sider er på fransk, men noe er også oversatt til engelsk.

Se rapporter og saker fra CNILs sandkasse på fransk (ekstern lenke)

Se rapporter og saker fra CNILs sandkasse på engelsk (ekstern lenke)

På Island har Persónuvernd så smått kommet i gang med forsøk med sandkassemetoden, men har foreløpig ingen fullførte prosjekter. 

Gå til det islandske datatilsynets nettsider (ekstern lenke)

Svensk satsing

I Sverige har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) også testet sandkassemetoden, og ser ut til å ville gå videre med den. De kaller det riktignok ikke sandkasse, men "regulatorisk testverksamhet om dataskydd".

Dette er et ledd i en satsing på tilrettelegging for innovasjon med godt personvern. De har også laget en innovasjonsportal, som skal gi grunnleggende veiledning og støtte om personvern for innovasjonsaktører.

Se IMYs sluttrapport om pilotprosjektet med regulatorisk testvirksomhet (ekstern lenke)

Se svenskenes innovasjonsportal (ekstern lenke)

I Spania har EU etablert en pilot på en sandkasse for kunstig intelligens etter EUs nye KI-reguleringer (AI Act). Resultatene fra piloten skal publiseres i løpet av høsten, og erfaringene brukes i forberedelsene til implementeringen av AI Act.

Dette er altså ikke en regulatorisk sandkasse med utgangspunkt i personvernregelverket, men en rendyrket KI-sandkasse basert på AI Act. Spanjolene har ikke vært del av de regelmessige koordinasjonsmøtene mellom Datatilsynet, ICO og CNIL. Derimot har IMY og Persónuvernd vært med det siste året.

Private sandkasser

I tillegg til sandkasser drevet av offentlige tilsynsmyndigheter, har det kommet private initiativer. Datatilsynets sandkasse har blant annet etablert kontakt med en privatfinansiert KI-sandkasse i Sveits. Den definerer seg ikke som en regulatorisk sandkasse, men en innovasjonssandkasse. 

Besøk nettsidene til den sveitsiske innovasjonssandkassen (ekstern side)

Som et siste lesetips fra den internasjonale sandkassesfæren, kan vi anbefale et blogginnlegg fra Thiago Moraes ved det brasilianske datatilsynet (som også har fått råd fra Datatilsynet med tanke på etablering av en brasiliansk sandkasse).

Les blogginnlegget "Regulatory sandboxes for Artificial Intelligence - hype og solution?" (ekstern lenke)    

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.