Kommende rettsakter fra EU

Svett over alle de nye, digitale lovene som kommer fra EU om dagen? Ser du etter en kjapp innføring? Vi har laget en uformell liste.

Lista nedenfor er ment å gi en oversikt over de mest relevante nye EU-lovene med grenseflate mot personvern, og den er derfor ikke uttømmende. Vi har fokusert på det som er relativt nytt nå, og derfor finner du ikke «etablerte» personvern-relevante lover på lista. Schengen-rettsakter er heller ikke tatt med.

- Dette er en uformell oversikt og en ferskvare som illustrerer den regulatoriske kompleksiteten som møter oss de neste årene, forteller leder for internasjonal seksjon i Datatilsynet, Tobias Judin.

Lovgivningsprosessen i EU innebærer at EU-kommisjonen først kommer med et lovforslag. Deretter vedtar EU-parlamentet og Rådet sine posisjoner til lovforslaget, som ofte innebærer mange endringsforslag, før de tre institusjonene starter såkalte trilog-forhandlinger. Når alle tre kommer til enighet om lovens innhold, kan den vedtas.

Relativt ferske vedtatte lover:

Lovforslag under utarbeidelse:

Med link til EU-kommisjonens opprinnelige lovforslag.

I utredningsfase: