Dialog om mer praktisk veiledning

Datatilsynet ønsker å bli enda bedre til å hjelpe norske virksomheter med å få til et godt operasjonelt personvern. Vi ønsker derfor å få innspill til hvordan vi kan bidra til å gjøre personvernarbeidet lettere, og inviterer til dialog for å få bedre forståelse om hvilke regelverkskrav som oppleves som krevende å etterleve for virksomheter.

20220805_datatilsynet_line_coll_kvadr.jpg - Vi ønsker å bli enda mer målrettet og praktisk i veiledningen vår. For å få til dette er vi helt avhengig av god dialog med virksomhetene der ute, sier Line Coll, direktør i Datatilsynet.

Personvernforordningen er snart 5 år og Datatilsynet har hele denne tiden vært tett på hvordan reglene er implementert og etterlevd i ulike bransjer og markeder. Erfaringen vår er at tiden nå er moden for en noe mer praktisk og direkte veiledning ut til offentlige og private aktører.

- Vårt inntrykk er at det skjer veldig mye bra personvernarbeid i norske virksomheter. Vi ser at det har skjedd et stort løft siden forordningen trådte i kraft. Men vi vet også at mange virksomheter syns at det kan være krevende å etterleve reglene – det er her vi ønsker å hjelpe, sier Coll.

I løpet av våren 2023 inviterer Datatilsynet et utvalg offentlige og private virksomheter til innspillsmøter. I løpet av våren vil tilsynet snakke med over 100 norske virksomheter der vi diskuterer følgende spørsmål:

  • Hvordan er det å jobbe operativt med personvern i virksomheten din? Hva er de største utfordringene?
  • Hvordan kan Datatilsynet hjelpe virksomheten og bransjen din?
  • De neste ti årene: Hvilke personvernutfordringer og -muligheter ser du for bransjen din? Hvilke satsinger/prioriteringer ville du gjort hvis du var Datatilsynet?

Tilsynet vil bruke innspillene til å tilpasse veiledningsarbeidet sitt. Innspillene vil også brukes i arbeidet med Datatilsynets nye strategi som skal gjelde fra 2024.

- Vi skulle gjerne snakket med alle norske virksomheter, men det har vi dessverre ikke kapasitet til å gjøre. Vi har derfor invitert et utvalg fra ulike bransjer for å «ta tempen» og få innspill. Hvis det er noen virksomheter som ikke har blitt invitert og som sitter inne med innspill, oppfordrer jeg til å sende oss innspillene skriftlig, sier Coll.

Hvordan sende innspill?

Dersom du har innspill til hvordan Datatilsynet kan treffe enda bedre i veiledningsarbeidet, kan du sende innspill på epost til innen 31. mai 2023. Vi kommer ikke til å publisere innspillene vi får skriftlig og via innspillsmøter. Vi vil imidlertid lage en oppsummering av innspillene (uten å identifisere enkeltpersoner eller virksomheter) som vi publiserer på nettsidene våre underveis i prosessen.