Datatilsynet på Sikkerhetsfestivalen

Sikkerhetsfestivalen 2023 arrangeres 28.-30. august på Lillehammer. Festivalen er en arena for erfaringsutveksling om informasjons- og personopplysningssikkerhet for aktører innen samfunns- og næringsliv, akademia og politikk.

Sikkerhetsfestivalen arrangeres i samarbeid mellom en rekke virksomheter og organisasjoner som jobber med sikkerhet i Norge – og nok en gang er Datatilsynet stolt samarbeidspartner.

Festivalen starter første dag med interessante keynote-foredrag. Datatilsynets direktør Line Coll vil der delta som paneldeltager sammen med Max Schrems og Rune Opdahl, i en debatt ledet av Torgeir Waterhouse. Coll skal i tillegg ha en keynote sammen med senioringeniør Eirik Gulbrandsen med tema "Kunstig intelligens, samfunnssikkerhet og personvern".

Det er rekordstor deltagelse i år med 1350 påmeldte, og tirsdag og onsdag er det til sammen 15 parallelle spor med over 100 foredragsholdere.

Økt forståelse og bedre forebygging

Tema på festivalen omfatter alle aspekter knyttet til informasjonssikkerhet: styringssystem, IKT-sikkerhet (inkludert sikker drift og sikker utvikling), fysisk sikring, sikkerhetsopplæring, personvern med mer. Målgruppen er alle som har interesse for cyber-, IKT- og informasjonssikkerhet i offentlige og private virksomheter, akademia og politiske ressurser.

Informasjonssikkerhet og personvern er mer relevant enn noensinne og blir stadig viktigere. Det er et økende behov for kunnskap om både informasjonssikkerhet og personopplysningssikkerhet. Det å samles, lære, diskutere og mingle slik Sikkerhetsfestivalen legger til rette for, vil bidra til økt forståelse for dagens trusselbilde og bedre forebygging.

I tillegg har kunstig intelligens en stadig større relevant del og plass, både knyttet direkte til informasjonssikkerhet og samfunnssikkerhet.

Tirsdag 29. august

Datatilsynet arrangerer eget spor tirsdagen på Scandic Victoria Hotel Lillehammer (kongressal 3) med temaet "Personvern og teknologi". Der blir det spennende foredrag fra Datatilsynet selv og fra ulike virksomheter. Foredragene vil aktualisere situasjonsbildet og fremme verdien av å jobbe med informasjonssikkerhet og personvern kontinuerlig. Det fullstendige programmet i dette sporet er:

 • "Datatilsynet - hva vi fokuserer på nå og veien videre" (Veronica Jarnskjold Buer og Line Coll, Datatilsynet)
 • "Tilsyn mot 100 norske kommuner - hvorfor og hva ser Datatilsynet etter?" (Kristine Stenbro, Datatilsynet)
 • "Nye regler for overføring av personopplysninger til USA" (Anna Kristin Ulfarsdottir, Datatilsynet)
 • "Et rammeverk for innebygd personvern - hvordan UDI jobber med innebygd personvern i systemutvikling" (Ida Langslet Øie og Catharina Nes, PwC)
 • "AI Act – hva er det? Hva med sikkerhet og personvern?" (Aida Omerovic, Sintef)
 • "Opplæring av maskinlæringsmodeller og personvernsprinsippene" (Katarina Torgersen, EY)
 • "Vil du være forsøkskanin? Testdata og personvern" (Randi Gjerde og Elisabeth Meling, Helse Vest)
 • "Big Brother Business: Om sikkerhetsmyndighetenes kjøp og bruk av dine kommersielle persondata" (Jan Henrik Nielsen, Datatilsynet)

Onsdag 30. august

Vi er også med på å arrangere et spor onsdagen på Scandic Victoria Hotel Lillehammer (kongressal 1). Programmet der inneholder:

 • "Personvernkonsekvensvurdering – en 5-åring i identitetskrise" (Astrid Skorpen, BDO)
 • "Sikkerhetsrisikovurdering og personvernkonsekvensvurdering - ulikheter og likheter" (Veronica Jarnskjold Buer og Camilla Nervik, Datatilsynet / Tone Bakås, SpareBank 1 Østlandet)
 • "Gode ideer til konsekvensskala for personvernkonsekvensvurderinger" (Tone Bakås, SpareBank 1 Østlandet)
 • Beste praksis for skrive en DPIA" (Simen Sommerfeldt, Bouvet Norge)

Les mer og se hele programmet på Sikkerhetsfestivalen sine nettsider