Yangos overføring av personopplysninger til Russland

Datatilsynet har erfart at taxitjenesten Yango overfører personopplysninger om norske innbyggere til Russland. En ny, russisk lov vil tilsynelatende gi russiske sikkerhetsmyndigheter ubegrenset tilgang til disse dataene. Vi har sendt varsel om forbud mot overføring av data og undersøker saken nærmere.

Yango er en russiskeid app som kan brukes til å bestille taxi. I EØS kan appen bare brukes i Norge og Finland, men selskapet har også kontor i Nederland. Yango behandler blant annet personopplysninger om lokasjon, hentested og destinasjon.

Oppdatering 31. august 2023

Yango har siden varselet ble sendt gitt oss mer informasjon om den nye taxiloven. Informasjonen tyder på at norske brukeres data ikke er omfattet av denne loven. Vi vil derfor ikke fatte hastevedtak før 1. september.

Samtidig har vi avdekket at norske Yango-brukeres personopplysninger faktisk blir sendt til og lagret i Russland. Dette var tidligere uklart. Uavhengig av den nye taxiloven, kan det finnes andre problematiske lover og praksiser i Russland som kan gi russiske myndigheter tilgang til disse dataene.

Vi fortsetter derfor å undersøke saken.

I EØS opererer Yango bare i Norge og Finland. Ifølge Yango har tjenesten et europeisk hovedkontor i Nederland. Vi samarbeider derfor tett med de finske og nederlandske datatilsynsmyndighetene for å undersøke saken.

Russiske sikkerhetsmyndigheter kan få tilgang til data

Datatilsynet har fått informasjon om at norske personopplysninger overføres fra Yango til Russland. Videre har vi fått informasjon om at en ny, russisk lov vil trå i kraft 1. september. Denne loven kan gi russiske sikkerhetsmyndigheter kontinuerlig fjerntilgang til russiske taxiselskapers data.

– Dette utgjør en akutt risiko for personvernet, fordi russiske myndigheter potensielt kan overvåke norske innbyggeres bevegelser gjennom Yango, sier seksjonsleder Tobias Judin.

Datatilsynet har tett samarbeid med datatilsynsmyndighetene i Finland og Nederland om saken. Både det norske og finske datatilsynet vil nå gripe inn.

Varsel om forbud mot overføring av data

Overføringer av personopplysninger ut av EØS er strengt regulert. Datatilsynets foreløpige vurdering er at Yango må passe på at europeiske kunders data ikke sendes til Russland eller blir tilgjengeliggjort for russiske myndigheter. Derfor har Yango mottatt et forhåndsvarsel om at Datatilsynet vil forby enhver overføring av personopplysninger til Russland. Brevet er utarbeidet i samarbeid med det finske datatilsynet.

– I lys av den nåværende sikkerhetssituasjonen er det lett å tenke seg at Russland kan bruke disse dataene mot oss på uventede måter. Hvor og når vi reiser kan si mye om privatlivet vårt. Informasjonen kan for eksempel bli brukt til å overvåke, utpresse eller sverte personer i ledende samfunnsroller, sier Judin.

Last ned