Bekymringsmeldinger til barnevernet forsvunnet

En teknisk svikt har ført til at bekymringsmeldinger til barnevernet har forsvunnet. Datatilsynet er orientert om saken, og ser at dette en stor og alvorlig sak som kan ha konsekvenser for mange - ikke minst for sårbare barn. Vi har laget noen råd til kommunene. 

  1. Det er den behandlingsansvarlige som skal melde avvik til Datatilsynet - altså kommunen. 
  2. Plikten til å sende avviksmelding, inntreffer når dere har fått kjennskap til at det faktisk har skjedd et brudd (se personvernforordningen art. 33).
  3. Det viktigste nå er å avdekke om kommunen er berørt av bruddet og hvilket omfang det har.
  4. Dernest bør det settes inn skadereduserende tiltak, og kommunen må ivareta de som kan være berørt.
  5. VISMA skal ha sendt ut informasjon til alle som kan være berørt om hvordan situasjonen bør følges opp. Vi oppfordrer kommunene til å følge oppfordringene de får, og sende informasjon til VISMA i tråd med det de har etterspurt. Dette kan bidra til å finne årsakene til feilene. 
  6. For å få oversikt over omfanget ber Bufdir alle kommunene i Norge om å sende inn en redegjørelse. Vi oppfordrer kommunene til å følge oppfordringene fra Bufdir. Les mer om dette på Bufdir sine nettsider.

Denne saken vil oppdateres når vi får inn mer relevant informasjon.