Vil føre kontroll med Statistisk Sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) har besluttet at dagligvareaktørene NorgesGruppen, Coop, Rema og Bunnpris skal levere ut bongdata om sine kunder. Datatilsynet vil nå gjennomføre en kontroll med virksomheten.

– Vi vil følge opp saken, og ber om en nærmere redegjørelse om hvilke vurderinger som er gjort, sier konstituert direktør i Datatilsynet Janne Stang Dahl.

Bongdata er i praksis kvitteringen som viser hvilke varer hver enkelt kunde har kjøpt, og i hvilket omfang. Ved å koble en bong til en betalingstransaksjon, kan SSB knytte varekjøp til person og husholdning via data fra Skatteetaten og folkeregisteret. SSBs vedtak vil innebære en utlevering av data om alle som betaler dagligvarer med bankkort. Dette kan også omfatte personer under 18 år med eget bankkort.

Detaljert bilde

I sin kost-nyttevurdering har SSB vist til at de blant annet vil utarbeide forbruksstatistikk, som vil gi et detaljert bilde av norske husholdningers årlige forbruk av varer og tjenester. Det inkluderer kostholdsstatistikk som vil vise nordmenns forbruk av matvarer med data på varenivå.

– Vi har forståelse for at bongdata vil kunne gi samfunnsnyttig informasjon gjennom bearbeidelse til statistikk, men ser også at det vil være en svært inngripende behandling av personopplysninger om store deler av Norges befolkning. Spørsmålet er hvor mye staten faktisk skal vite om den enkelte borgers dagligliv og vaner, sier Dahl.

Datatilsynet vil følge opp saken overfor SSB, i første omgang ved å stille noen spørsmål gjennom et krav om redegjørelse. Vi spør blant annet om det er gjennomført en vurdering av personvernkonsekvenser, og ber om en nærmere redegjørelse om formål og kobling av bongdata mot andre datakilder. SSB har frist til å gi en tilbakemelding innen 10 dager, før Datatilsynet så tar stilling til hva vi vil foreta oss videre i saken.

Les SSBs kost-nyttevurdering (ssb.no)

Last ned