Stortinget svarer på varsel om vedtak

Høsten 2020 ble Stortinget utsatt for datainnbrudd. Vi varslet et overtredelsesgebyr for manglende sikkerhetsnivå. Nå har vi mottatt tilsvar fra Stortingets administrasjon.

Vi varslet i januar i år et overtredelsesgebyr på to millioner kroner til Stortingets administrasjon. Bakgrunnen var at vi mener at de ikke hadde gjennomført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

- I det første varselet vårt ble det særlig lagt vekt på at Stortinget ikke hadde etablert tofaktorautentisering eller tilsvarende effektive sikkerhetstiltak, sier konstituert direktør Janne Stang Dahl.

Vi har nå mottatt tilsvar fra Stortinget på varselet om gebyr, der de har gitt tilbakemeldinger på vurderingene våre.

- Vi vil nå gå grundig gjennom deres tilbakemelding, og så komme med et endelig vedtak, sier Stang Dahl.

Når saken er ferdig behandlet, vil Datatilsynet gi mer informasjon og begrunnelse for vedtaket. Hvis Stortingets administrasjon ikke godtar vedtaket, kan de klage til Personvernnemda som er klageorganet på vedtakene våre.

Les Stortingets svar på varselet om vedtak (pdf).