Sjefen ser deg?

Digitale arbeidsverktøy gir stor gevinst. Samtidig ser vi at mulighetene som ligger i dem også kan gi betydelige personvernutfordringer. En undersøkelse Datatilsynet nylig gjennomførte, viste blant annet at over halvparten av arbeidstakerne som ble spurt hadde mangelfull oversikt over hvilken informasjon arbeidsgiveren samler inn om dem.

Arbeidshverdagen tilbringes for mange foran en skjerm. Digitale arbeidsverktøy er vanlige og uvurderlige på tvers av bransjer. Men verktøyene registrerer store mengder opplysninger om arbeidstakerne som bruker dem, og det kan være vanskelig for arbeidstakeren å ha oversikt over hvilke opplysninger som blir samlet inn, hva som lagres og hvordan opplysningene blir brukt.

Mulighetene i disse verktøyene til å samle inn opplysninger, kan også bevisst bli brukt av arbeidsgivere for å overvåke og kontrollere ansatte. Vi har derfor sett nærmere på disse utfordringene i en rapport.

Om rapporten

Temaet for rapporten er kontroll og overvåking av ansattes digitale aktiviteter. Selv om bruken av digitale verktøy er utbredt på mange områder, har vi begrenset rapporten til å gjelde hva arbeidstakere gjør på PC og mobiltelefon. Det er fordi dette er de mest vanlige arbeidsverktøyene og fordi de kan samle inn store mengder personopplysninger.

Vi har blant annet sett på hvilke tiltak og systemer som eksisterer for overvåking i det digitale arbeidslivet, hvordan programvare som er særskilt utformet for å overvåke arbeidstakere fungerer og ikke minst hvordan arbeidstakere opplever slik overvåking og kontroll.

Les hele rapporten