Seminar om sandkasser

De skal få fart på innovasjon og er i seg selv en innovativ innretning. Torsdag 28. april samlet landets fire regulatoriske sandkasser seg for å gjøre opp status og dele erfaringer - med hverandre og med andre - gjennom et seminar. 

Arrangementet ble strømmet til Arkivverkets You Tube-kanal, og opptak av seminaret finnes der.

I løpet av de siste par årene har det blitt etablert regulatoriske sandkasser i Finanstilsynet, Datatilsynet, Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet. Det er både likheter og forskjeller i sandkassenes mandat, finansiering, organisering og arbeidsmetoder. Men ett tydelig fellestrekk er at de alle skal fremme innovasjon.

På seminaret delte sandkassene erfaringer som er gjort, tre sandkasseprosjekter fortalte om sine opplevelser av å være deltakere, og det ble panelsamtale om veien videre for regulatoriske sandkasser.

Se detaljert program på digdir.no.

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.