Retningslinjer om manipulativt design i sosiale medier på høring

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har vedtatt retningslinjer om manipulativt design, såkalte «dark patterns», i sosiale medier. Retningslinjene gir praktiske råd og anbefalinger til utviklere og brukere av sosiale medier.

Manipulativt design, eller «dark patterns», er grensesnitt og brukeropplevelser i sosiale medier som får brukerne til å ta utilsiktede, uvillige og potensielt skadelige avgjørelser om behandling av sine personopplysninger. Dette påvirker brukeres oppførsel på plattformen og mulighet til å effektivt beskytte sine personopplysninger.

Design i samsvar med personvernforordningen

Tilbydere av sosiale medier og lignende tjenester er ansvarlige for å sikre samsvar med pliktene i personvernforordningen. Retningslinjene gir konkrete eksempler på de ulike typene «dark patterns» som finnes og inneholder spesifikke anbefalinger overfor utviklere av brukergrensesnitt om hvordan man best legger til rette for effektiv implementering av pliktene i forordningen i sine tjenester. Mange av eksemplene er også grafisk illustrert.

Retningslinjene gir imidlertid praktiske råd og anbefalinger til både utviklere og brukere av sosiale medier. Blant annet beskriver retningslinjene hvordan utviklere skal utforme brukergrensesnitt uten å bruke manipulative design som innebærer brudd på personvernforordningen, og hvordan du som bruker kan beskytte deg selv mot slikt design.

Retningslinjene er ikke endelig vedtatt og ligger nå ute på offentlig høring. Innspill kan gis innen 2. mai 2022.

Retningslinjene, og informasjon om hvordan man kan gi innspill, er tilgjengelig på EDPBs nettsider (edpb.europa.eu).